PRIMENI

Takmiči se u rešavanju studija slučaja

Primeni sve što si do sada naučio i takmiči se u rešavanju studija slučaja

  • Organizuj tim sa svojim kolegama sa kojima ćeš raditi na rešavanju studije slučaja
  • Upoznaj se sa realnim poslovnim izazovima i zajedno sa svojim timom pronađi rešenje za konkretan poslovni problem/izazov/zadatak
  • Primeni veštine donošenja odluka i prezentovanja

Uskoro više detalja o programu PRIMENI