Saradnja

Teorija+praksa ne idu jedno bez drugog

Teorija+praksa ne idu jedno bez drugog

Trudimo da upoznamo mlade sa veštinama koje su im neophodne kako bi obogatili svoja teoretska znanja i spremili se za buduću karijeru.
Znamo šta je neophodno da bi mladi uspeli u modernom poslovanju i zato smo se odlučili da kroz različite oblike saradnje sa obrazovnim institucijama u gradu promovišemo zanimanja u našoj grani industrije i da organizujemo programe koji će mlade pripremiti  za nove izazove, preduzetništvo i buduću karijeru.

POSLOVNI FAKULTET UNIVERZITETA SINGIDUNUM

Sa Poslovnim fakultetom Univerziteta Singidunum ostvarujemo saradnju kroz organizovanje studentskih praksi u Bosisu i sprovođenju stručnih istraživanja studenata uz mentorstvo profesora i eksperata iz Bosisa. Naši zaposleni redovno drže predavanja na Školama preduzetništva koje zajedno organizuju Poslovni fakultet i Institut za održivi razvoj.

VIPOS VISOKA POSLOVNA SKOLA VALJEVO

Saradnja sa VIPOS-om se realizuje kroz redovne posete studenata Bosisu dva puta godišnje. Takođe, studenti sa VIPOS-a biraju Bosis  i naše stručnjake kao mentore za izradu seminarskih i diplomskih radova koji su i nagrađivani na studentskim takmičenjima. Takođe, naši zaposleni drže i gostujuća predavanja na VIPOS-u sa ciljem približavanja teorije i prakse. VIPOS

FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA, BEOGRAD

Sa fakultetom organizacionih nauka u Beogradu ostvarujemo saradnju kroz organizovanje studentskih praksi u Bosisu i sprovođenju stručnih istraživanja studenata uz mentorstvo profesora i eksperata iz Bosisa.

MEGATREND UNIVERZITET

Sa Megatrend univerzitetom ostvarujemo saradnju kroz organizovanje studentskih praksi u Bosisu i sprovođenju stručnih istraživanja studenata uz mentorstvo profesora i eksperata iz Bosisa.

BEOGRADSKA POLITEHNIKA

Sa Beogradskom politehnikom ostvarujemo saradnju kroz organizovanje studentskih praksi u Bosisu i sprovođenju stručnih istraživanja studenata uz mentorstvo profesora i eksperata iz Bosisa.

TEHNIČKA ŠKOLA

Već dugi niz godina učenici sa smera Grafičartvo  dolaze na praksu u Bosis i rade maturske radove na primeru Bosisa. Učenicima koji su najuspešniji na praksi nudi se mogućnost zaposlenja  pa su tako neki od njih i danas deo Bosis tima.

EKONOMSKA ŠKOLA

Učenici sa smerova posvećenih poslovnoj administraciji na primeru Bosisa rade svoje seminarske radove u čemu im pomažu naši zaposleni.

ŠKOLA STRANIH JEZIKA ANGLIA

Saradnja sa Angliom realizuje se prvenstveno kroz kurseve jezika koji se organizuju za naše zaposlene, ali i kroz pružanje stručne pomoći u izradi testova za selekciju i zvanične prevode za potrebe kompanije.