Formular za žalbe

Dobro došli na Liniju za žalbe i etičko poslovanje

Vaš problem

Molimo Vas obeležite tip problema koji najbolje opisuje situaciju koju prijavljujete.
Situacije u kojima zaposleni ima lične interese, odnose ili aktivnosti koji onemogućavaju ili čini se da onemogućavaju sposobnost zaposlenog da deluje u najboljem interesu Kompanije. Primeri: nepropisno prihvatanje poklona, reprezentacije od dobavljača ili klijenata u vidu obroka ili zabave koje premašuju dozvoljenu vrednost, investicije kod klijenata, dobavljača ili konkurencije; dodatno zaposlenje kod klijenata, dobavljača ili konkurencije, obavljanje poslova direktora ili inspektora van kompanije; rođaci ili prijatelji koji su zaposleni ili imaju investicije kod klijenata, dobavljača ili konkurencije.
Komunikacija sa konkurencijom koja se tiče udela na tržištu, nameštanja cena, bojkota ili drugih sličnih tema.
Pitanja koja se odnose na poverljive informacije konkurencije kao što su neprimerno dobijanje ili upotreba poverljivih informacija konkurencije.
Ponašanje kojim se krši zabrana mita i korupcije i sankcije koje su nametnute našoj zemlji ili koje je naša zemlja nametnula drugima. Primeri: podmićivanje vladinih službenika u zamenu za povlašćeni tretman ili davanje vladinim službenicima bilo čega od vrednosti bez prethodnog odobrenja.
Upuštanje u nepravedne, obmanjujuće ili lažne postupke u interakciji i komunikaciji sa poslovnim partnerima i/ili kupcima. Primeri: dobijanje procenta od dobavljača (mito), namerno lažno informisanje kupaca.
Neprofesionalno ponašanje zaposlenih Bosisa u pogledu komunikacije i saradnje sa kolegama, dobavljačima, klijentima, podugovaračima, predstavnicima lokalne zajednice i drugim stejkholderima.
Namerno lažiranje poslovnih i finansijiskih ransakcija koje su povezane sa Principima računovodstva. Primeri: krađa, pronevera, lažiranje obima prihoda ili troškova; lažno prijavljivanje imovine ili obaveza; neadekvatna primena Principa računovodstva ili evidencija nepostojećih transakcija.
Falsifikovanje, krivotvorenje ili neovlašćena izmena izveštaja Kompanije uključujući izveštaje o inventaru, troškovima, fakturama klijenta, evidencijama isporuke, evidenciji vremena rada, evidenciji o kvalitetu proizvoda, formulare zahteva benefita, rezimee iili druge kompanijske izveštaje u elekronskoj ili papirnoj formi.
Neovlašćena, nezakonita ili neadekvatna upotreba imovine kompanije uključujući krađu ili neovlašćenu upotrbu imovine za svrhe različite od legitimnih poslovnih.
Neuspeh da se zaštite podaci koji nisu dostupni javnosti, kao što su biznis planovi, ugovori, finansijski podaci, marketing planovi, informacije o cenama, troškovi izrade proizvoda, predlozi, tehničke specifikacije i podaci o zaposlenima.
Bilo koje kršenje ili neusklađenost sa nekim od zakona bezbednosti kao što su zakoni o otkrivanju informacija ili zakoni o insajderksoj trgovini.
Pitanja koja se tiču Bosisovog Kodeksa etičkog i poslovnog ponašanja zaposlenih ili usklađenost sa drugim Kompanijskim procedurama
Bilo koje druge nelegalne aktivnosti.
Bilo koje drug neetične poslovne aktivnosti.
Verbalno, fizičko ili pisano diskriminatorno ili uznemirujuće ponašanje prema pojedincima koji su u najboljoj nameri prijavili problem koji se tiče usklađenosti.
Pitanja koja se tiču upravljanja odnosima sa zaposlenima koja su navedena Politici jednakih mogućnosti ili Kodeksu etičkog i poslovnog ponašanja zaposlenih. Primeri podrazumevaju pitanja koja se tiču administracije i komunikacije procedura, nedolična ponašanja, osvetu, nepravedno otpuštanje ili nadoknadu.
Žalbe o efikasnosti proizvoda; optužbe o krivotvorenju proizvoda, kršenje procedura i ili aktivnosti kontrole proizvodnje; ili optužbe neusklađenosti sa standardima kvaliteta.
Pitanja koja se tiču prava na radnom mestu. Zaposleni koji imaju pitanja koja se tiču prava na radnom mestu mogu kontaktirati službu tj. proces Ljudski resursi.
Regrutovanje ili zapošljavanje lica koja su mlađa od dozvoljene starosne granice koja je zakonom propisana za zapošljavanje. Zapošljavanje lica mlađih od 18 godina na kojima je neophodon rad sa hazardima.
Diskriminacija je zapošljavanje, regrutovanje, postavljanje, trening, nadoknade i napredovanje ili fizičko ili verbalno uznemiravanje na osnovu rase, pola, boje kože, nacionalnog i socijalnog porekla, religije, godina, invaliditeta, seksualne orijentacije, političkog mišljenja ili bilo kog drugog statusa zaštićenog zakonom.
Korišćenje prinudnog rada – uključujući rad zatvorenika, najamni rad, dužnički rad, vojni ili robovlasnički rad.
Neuspeh da se poštuju prava zaposlenih da formiraju, da se udružuju ili ne udružuju u radničke sindikate. Diskriminacija, zastrašivanje ili uznemiravanje zbog uključivanja zaposlenog u sindikalne aktivnosti uključujući, na primer aktivnosti organizovanja sindikata Neuspeh menadžmenta da pravedno pregovara sa pravno priznatim sindikatom koji predstavlja zaposlene.
Verbalno, fizičko, pisano diskriminatorno ili uznemirujuće ponašanje prema pojedincima koji su u najboljoj nameri prijavili probleme koji se tiču prava na radnom mestu.
Bilo koje kršenje ili neusklađenost sa važećim zakonima koji se odnose na bezbednost i zdravlja. Nebezbedni uslovi rada koji povećavaju rizik od nesreća i povreda ili izloženost drugim zdravstvenim rizicima.
Bilo koje kršenje ili neusklađenost sa zakonima koji se odnose na plate, radne sate, prekovremene sate ili benefite.
Nasilje, pretnje nasiljem, ili drugi nebezbedni uslovi usled internih ili eksternih pretnji koje nisu adekvatno preispitane odgovarajućim merama bezbednosti.

Kako možemo da Vas kontaktiramo?

Ko je bio umešan?

Molimo navedite svedoke ili druge osobe koje bi mogle dati dodatne informacije o slučaju

Prilozi su dostavljeni sa izveštajem u vidu trajne evidencije. Dozvoljeni fajlovi: jpg, gif, png, doc, docx, pdf. Maksimalna veličina fajla je 5MB.