Impressum

Bosis d.o.o.
14221 Popučke – Valjevo, Srbija
Telefon: +381 14 284 824
Fax +381 14 284 820
E-mail: office@bosis.rs

Urednik sajta

Marija Pantelić
E-mail: marija.pantelic@bosis.rs

Prevod sajta na engleski jezik

Marija Divnić

Produkcija sajta

Bosis
Informacije i pitanja: nikola.novakovic@bosis.rs

Foto/video


Web: asmedia.rs

Grafička rešenja

Baxx art
Web: baxxartstudio.com

Autorska prava na sav sadržaj dostupan na ovom sajtu vlasništvo su BOSIS d.o.o. ukoliko nije drugačije naznačeno.

Uslovi korišćenja

Sve informacije dostupne na ovoj internet prezentaciji isključivo su informativnog karaktera i ne smeju se koristiti u komercijalne svrhe.

Informacije koje Bosis doo objavljuje na ovoj internet prezentaciji smatraju se tačnima i pouzdanima u vreme njihovog unošenja.

Bosis doo stalno proverava i ažurira informacije na svojim internet stranama i može u svakom trenutku, bez prethodne najave, ažurirati postojeće ili dodati nove informacije na svojoj internet prezentaciji.

Linkovi

Linkovi sadržani na ovoj internet prezentaciji omogućiće Vam da izađete sa stranica Bosis doo.

Povezane lokacije nisu pod kontrolom Bosis doo i nismo odgovorni za sadržinu bilo koje povezane lokacije, ili za bilo koje izmene ili ažuriranja takvih internet strana.

Isključenje odgovornosti

U izuzetnom slučaju greške na nekoj od stranica ove internet prezentacije, Bosis doo će nastojati da istu ispravi u što kraćem vremenskom periodu i da ažurira sadržaj svojih internet stranica.

Usled mogućnosti postojanja eventualne greške ili nenamernog propusta na nekoj od stranica ove prezentacije, pozivamo sva zainteresovana fizička i pravna lica da se o konkretnim uslovima svih proizvoda i usluga Bosis doo, koji su predstavljeni na ovom sajtu, obavezno prethodno raspitaju kontaktiranjem predstavnika Bosisa na sajt@bosis.rs

Autorska prava

Sadržaj ove web stranice zaštićen je autorskim pravom koje pripada Bosis doo, ili je ustupljeno Bosis doo, a u vlasništvu je trećih lica. Bosis doo takođe poseduje autorsko pravo uređivanja, izbora i usklađivanja sadržaja ove stranice. Navedena stranica sadrži zaštitne znakove, imena pojedinaca i drugo slično intelektualno vlasništvo u posedu Bosis doo ili u vlasništvu trećih osoba, a Bosis doo je nosilac licence. Sadržaj na ovoj stranici nije za upotrebu bez ograničenja i može se zatražiti dozvola za umnožavanje.

Svaka povreda navedenih prava, bilo namerna ili slučajna, predstavlja ozbiljno kršenje uslova korišćenja materijala sa Internet stranica i podleže materijalnom i krivičnom gonjenju.

Zaštita ličnih podataka

Kako bismo odgovorili na Vaše zahteve na najboljji mogući način, možemo Vam tražiti da ostavite Vaše lične podatke. U bilo kom slučaju, davanje ličnih podataka je svojevoljan čin. Vaši lični podaci su predmet Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i može ih koristiti samo Bosis doo u obimu koji je neophodan za administraciju i odgovor na zahteve zainteresovanih strana.