Kontrola kvaliteta

Detaljne kontrole – zagarantovan kvalitet

Od ulaska materijala u Bosis do izlaska gotovih proizvoda iz Bosis-a, primenjujemo najsavremeniji sistem kontrole kvaliteta u svim procesima. Kako je jedna od naših vrednosti kvalitet trudimo se da ga na ovaj način održimo, sprečimo nastanak potencijalnih grešaka i isporuku nezadovoljavajućih proizvoda klijentu. O našem kvalitetu svedoči veliki broj zadovoljnih i lojanih klijenata i nekoliko milijardi proizvedenih kutija.

Ulazna kontrola repromaterijala

Nezavisna procesna kontrola

Završna kontrola