Nezavisna procesna kontrola

– Vršimo kontrolu izrade vala i kaširanja

– Vršimo kontrolu štancanja

– Vršimo kontrolu lepljenja i oplemenjivanja

– Vršimo kontrolu štampe

Nudimo

Nezavisnu procesnu kontrolu kojom se obezbeđuje dodatna kontrola proizvoda u toku svih operacija u proizvodnji čime se osigurava da se na vreme spreče potencijalne greške, zaustavi proizvodnja ukoliko je potrebno i tako eliminišu dodatni troškovi.

Procesnu kontrolu štampe pri kojoj se kontroliše identifikacija FSC deklaracije na proizvodu za proizvode na kojima klijent zahteva primenu FSC, bar koda, kvalitet otiska, nanos laka u skladu sa uzorkom/crtežom, nečistoća na otisku, kontrola zalepljenosti blister laka kako bi se osigurao konstantan nanos boje i sprečila potencijalna odstupanja štampe od referentnog uzorka klijenta.

Procesnu kontrolu izrade vala i kaširanja pri kojoj se proverava zalepljenost tabaka dvoslojnog vala, zalepljenost nakaširanog tabaka kako bi se sprečilo raslojavanje proizvoda.

Procesnu kontrolu štancanja pri kojoj se proverava kvalitet bigova i prosečenost proizvoda, savijanje i sklopljivost proizvoda kako bi se osigurala definisana funkcionalnost.

Procesnu kontrolu lepljenja i oplemenjivanja pri kojoj se proverava savijanje proizvoda po bigovima, zalepljenost, formiranje proizvoda i identifikuju eventualna oštećenja na proizvodu.

Oprema koju posedujemo

kutija

Spectro eye

kutija

Barkod čitač

kutija

Uređaj za testiranje blister laka

kutija

Uređaj za testiranje box kompresije