Ulazna kontrola repromaterijala

– Kontrolišemo parametre kvaliteta repromaterijala

– Kontrolišemo karton i ambalažni papir

– Vršimo ulaznu kontrolu lepka

– Vršimo ulaznu kontrolu transportnih kutija

Nudimo

Ulaznu kontrolu parametara kvaliteta repromaterijala kojom se osigurava da će se u procesu proizvodnje koristiti samo oni materijali koji ispunajavaju zahteve i specifikacije klijenta.

Ulaznu kontrolu kartona i ambalažnog papira pri kojoj se kontroliše kvalitet kartona i ambalažnog papira kao što su dimenzije, smer kartona, gramatura i debljina kartona, temperatura i vlaga i identifikuje FSC deklaracija kako bi se materijal uporedio sa tehničkom specifikacijom dobavljača i klijentu osiguralo korišćenje materijala koji je u skladu sa njegovim zahtevima.

Ulaznu kontrolu lepka koja podrazumeva određivanje ph vrednosti i viskoziteta lepka, kao i proveru njegovog svojstva lepljenja što klijentu garantuje korišćenje kvalitetnog lepka za njegov proizvod.

Ulaznu kontrolu transportnih kutija i lepenki pri kojoj se kontrolišu dimenzije i smer, gramature lepenki, ali se utvrđuju i oštećenja i nepravilnosti kako bi se osiguralo da proizvodi budu pravilno zapakovani i zaštićeni.

Oprema koju posedujemo

kutija

Viskozimetri

kutija

Vage

kutija

Cobb tester

kutija

Uređaj za merenje temperature i vlage

kutija

Merač debjine materijala

kutija

PH metar

kutija

Konduktometar