Završna kontrola

– Vršimo kontrolu paleta i načina pakovanja transportnih kutija

– Vršimo proveru etiketa na transportnim kutijama

– Vršimo kontrolu kvaliteta i proveru izdržljivosti kutije

Nudimo

Završnu kontrolu Bosis-a koja omogućava smanjenje troškova ulazne kontrole kod klijenta.

Kontrolu paleta i načina pakovanja transportnih kutija na paleti kojom se osigurava ispunjenje zahteva klijenta koji se odnosi na pakovanje.

Proveru etiketa na transportnim kutijama kojom se utvrđuje da li se u transportnoj kutiji nalazi proizvod koji je naveden na etiketi.

Proveru broja gotovih proizvoda koji osigurava isporuku dogovorene količine.

Kontrolu kvaliteta i proveru izdržljivosti kutije primenom Box kompresije kojom se mogu identifikovati i klijentu predložiti novi i efikasniji načini pakovanja čime može postići manje troškove.