Donacije

Bosisov doprinos lokalnoj zajednici

Prihvatamo projekte organizacija i neformalnih grupa koji imaju pozitivan uticaj na kvalitet života svih članova lokalne zajednice.

Konkurs za donacije

 • Objavljuje se jednom godišnje

 • Podrška projektima za unapređenje života u lokalnoj zajednici

 • Uslovi konkursa jasno definisani

 • Potpisuje se Ugovor o donaciji

 • Izveštaji o rezultatima projekta

Zahtev za donacije

 • Popunjavanje online formulara za donacije tokom cele godine

 • Podrška akcijama za unapređenje života u lokalnoj zajednici van konkursa

 • Iznos ne prelazi 150eur u dinarskoj protivvrednosti

 • Dodela sredstava do potrošnje planiranog budžeta

 • Potpisuje se Ugovor o donaciji

 • Izveštaji o rezultatima akcije

Upitnik za donacije

Da li zahtevate podršku za pojedince?

Oblasti u kojima Bosis podržava projekte su:

 • Kultura, umetnost i obrazovanje

  Podrška realizaciji umetničkih i kulturnih događaja, podrška obrazovnim institucijama i podrška projektima koji za cilj imaju poboljšanje kvaliteta u ovim oblastima.

 • Zapošljavanje mladih i preduzetništvo

  Podrška realizaciji projekata koji imaju pozitivan uticaj na uključivanje mladih u donošenje odluka, razvoj veština, pokretanje biznisa, razvoj preduzetničkih ideja.

 • Zaštita životne sredine

  Podrška realizaciji projekata iz oblasti unapređenja životne sredine.

 • Poboljšanje zdravlja

  Podrška projektima iz oblasti promocije zdravog načina života, razvijanja sportskog i timskog duha, zdravlja i prevencije bolesti, podrška udruženjima pacijenata i drugim organizacijama koje se bave problemima obolelih.

 • Jednakost za sve

  Podrška manjinskim, ranjivim i socijalno ugroženim kategorijama stanovništva.

!!!
Cilj svih projekata za koje doniramo sredstva mora da bude usredsređen na unapređenje kvaliteta života u lokalnoj zajednici u kojoj Bosis posluje.

Bosis ne finansira:

 • Pojedince (putovanja, studije, učešće na konferencijama, ili slične aktivnosti)
 • Profitne inicijative i projekte usmerene na stvaranje prihoda
 • Čisto istraživačke projekte (anketiranje, evaluacija, monitoring, ispitivanje i sl.)
 • Aktivnosti političkih stranaka, organizacija i grupa
 • Aktivnosti koje se odnose na propovedanje ili zagovaranje određene religije
 • Organizacije/grupe koje promovišu i zagovaraju netolerantnost i/ili nasilje
 • Organizacije/grupe koje imaju pristup značajnim fondovima drugih donatora ili su direktno povezane sa međunarodnim agencijama i fondovima
 • Isključivo informisanje, treninge, seminare ili umrežavanje civilnog sektora
 • Izgradnju zgrada i druge kapitalne investicije, osim građevinskih radova malih razmera koji će pomoći uključivanju zajednice u određene inicijative
 • Opremu (kompjutere, foto aparate, fotokopir mašine i drugu kancelarijsku opremu i osnovna sredstva za rad), osim u izuzetnim slučajevima u kojima je oprema neophodna za sprovođenje aktivnosti i garantuje dalju održivost
 • Projekte koji se odnose na međuopštinski ili republički nivo
 • Organizacije ili grupe koje nisu iz Srbije

Dodeljene donacije u toku 2020. godine

U toku 2020. godine, primljen je 21 zahtev za donacije, od čega je prihvaćeno njih 12. U oblasti kulture, umetnosti i obrazovanja finansirali smo 5 projekata, u oblasti poboljšanja zdravlja 3, u oblasti jednakost za sve su finansirana 4 projekta, a u oblasti zapošljavanje mladih i preduzetništvo nije bilo finansiranih projekata.

 Rb.
 Naziv organizacije
 Opis
 Oblast
 1
Matična biblioteka "Ljubomir Nenadović"
Ambalažni papir
Kultura, umetnost i obrazovanje
 2
FON-ov centar za razvoj karijere
Novčana
Kultura, umetnost i obrazovanje
 3
Sportsko Udruženje "Klub Ljubitelja Košarke"
Plakati
Poboljšanje zdravlja
 4
Valjevska bolnica Valjevo
Uputstvo, korona
Poboljšanje zdravlja
 5
Opštinska uprava Valjevo
Transportne kutije
 Jednakost za sve
 6
Grad Valjevo
Solidarna akcija privrednika grada Valjeva, Novčana donacija
Jednakost za sve
 7
Organizacija " Operimo ruke- otvorimo srce”
Transportne kutije
Jednakost za sve
 8
O.Š"Dragoljub Ilić" Dračić
Novčana
 Kultura, umetnost i obrazovanje
 9
Abrofest - Centar za kulturu Valjevo Abrašević
Tradicionalna podrška fesivalu, Plakati
 Kultura, umetnost i obrazovanje
 10
Humanitarna akcija Lana Jovanović
Kutije i podrška akcije
 Poboljšanje zdravlja
 11
Branko Matić
Novčana pomoć za štampu udžbenika
Kultura, umetnost i obrazovanje
 12
Humanitarni bazar Valjevo
Kutije
Jednakost za sve