Istraživanje potreba

bosis-kocka

Kako bismo bolje razumeli potrebe lokalne zajednice spemili smo mini istraživanje koje nam u mnogome pomaže pri definisanju akcija za podršku lokalnoj zajednici i donošenju odluka o finansiranju projekata i akcija koje utiču na unapređenje života u lokalnoj zajednici

Molimo Vas da sledeće izjave ocenite na skali od 1-5 u zavisnosti od toga koliko su Vam važne i koliko ste zadovoljni.

Koliko su Vam važne:

1-potpuno nebitno
2-nebitno
3-neutralno
4-bitno
5-veoma bitno

Koliko ste zadovoljni:

1-u potpunosti nezadovoljan
2-nezadovoljan
3-neutralan
4-zadovoljan
5-veoma zadovoljan

Podrška poboljšanju zdravlja

1. Podrška projektima iz oblasti promocije zdravog načina života.

Lokalna zajednica

Jednakost za sve

Kultura, umetnost i obrazovanje

Zapošljavanje mladih i preduzetništvo

Zaštita životne sredine

Takođe bismo Vas zamolili da odgovorite na sledeća pitanja:
Odaberite jednu oblast koju smatrate važnom, a niste zadovoljni trenutnim statusom u lokalnoj zajednici i na osnovu toga odgovorite na sledeća pitanja: