Održivi i pažljivo odabrani materijali za Vaše brendove

Za naše proizvode uvek biramo visokokvalitetne materijale koji ispunjavaju sve zahteve standarda, a u isto vreme potiču iz odgovornih i održivih izvora. Svi materijali koje koristimo odobreni su za izradu ambalaže za najzahtevnije industrije po pitanju bezbednosti i zdravlja, kao što su prehrambena i konditorska. To potvrđuju i sertifikati o zdravstevenoj ispravnosti ambalaže koje dobijamo od naših dobavljača, a koje po zahtevu dostavljamo i našim klijentima.

Karton

U procesu štampe koristimo karton u rasponu od 160 g/m² do 600 g/m².

Vrste kartona:

 • WLC – Karton proizveden od sekundarnih, recikliranih vlakana
  • GT1, GT2 – Karton proizveden od sekundarnih, recikliranih vlakana, sa belom poleđinom
  • GT4 – Karton proizveden od sekundarnih, recikliranih vlakana, sa braon poleđinom
  • GD2, GD3 – Karton proizveden od sekundarnih, recikliranih vlakana, sa sivom poleđinom
  • LIN – Premazni reciklirani lajner
  • UD – Nepremazni reciklirani karton
 • FBB – Celulozni karton proizveden od hemijske i mehaničke pulpe
  • GC1 – Celulozni karton proizveden od hemijske i mehaničke pulpe, sa belom poleđinom
  • GC2 – Celulozni karton proizveden od hemijske i mehaničke pulpe, sa krem poleđinom
 • SBS – Celulozni karton napravljen od beljene hemijske puple
Ambalažni papir

Koristimo ambalažne papire u rasponu od 90 g/m² do 170 g/m².

Vrste ambalažnog papira:     

 • Testliner brown (T) – Braon ambalažni papir, koristi se za unutrašnji sloj kaširane ambalaže.
 • White Top Tesliner (WTT) – Beli ambalažni papir, koristi se za unutrašnji sloj kaširane ambalaže.
 • Kraft liner brown (K) –  Braon ambalažni papir veće čvrstoće, sadrži celulozu i koristi se za unutrašnji sloj kaširane ambalaže sa većom otpornošću na vlagu.

 

 • White Top Kraftliner (WTK) – Beli ambalažni papir, sadrži celulozu i koristi se za unutrašnji sloj kaširane ambalaže, sa većom otpornošću na vlagu.
 • White Kraftliner (WK) – Beli ambalažni papir, proizveden od celuloze i koristi se za unutrašnji sloj kaširane ambalaže, sa većom otpornošću na vlagu.
 • Fluted (F) –Reciklirani papir, koristi se za valoviti sloj kaširane ambalaže.
 • Schrenz – Reciklirani papir, lošijih tehničkih karakteristika, koristi se za unutrašnji sloj kaširane ambalaže.
Folija

Folija za prozore na ambalaži:

 • PVC transparentna
 • PET transparentna folija
 • PP transparentna folija

Folija za plastifikaciju:

 • PP folija za hladnu plastifikaciju, Sjajna i Mat
Lakovi
 • Ofset lak
 • Vododisperzioni sjajni
 • Vododisperzioni visoko sjajni
 • UV visokosjajni lak
 • UV mat lak
 • Lakovi za parcijalno lakiranje
 • Blister lak
 • Termootporni lak
Boje
 • Procesne boje
 • Širok spektar boja po Pantone skali

Želite da postanete naš dobavljač?

Pogledajte više detalja