Sistem menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu sertifikovan je prema odredbama standarda OHSAS 18001.
Sertifikacija sistema je obavljena u februaru 2013. godine.
Resertifikacija sistema obavljana je svake treće godine a poslednju resertifikaciju je obavio SGS 2017. godine.

Standard OHSAS 18001 razvijen je tako da je kompatibilan sa ISO standardima za sisteme upravljanja (9001 i 14001) kako bi se olakšalo integrisanje sistema upravljanja kvalitetom, životnom sredinom i zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu od strane kompanija. Tokom 2017 godine standard OHSAS 18001 je preispitan i poboljšan. Od marta 2018. godine sistem menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu je definisan novim ISO standardom 45001. Resertifikacija sistema menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu po novom standardu kompaniju očekuje krajem 2020. godine.

Sertifikovan sistem menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu omogućava kompaniji da dostigne i prikaže jasne učunke zaštite zdravlja i bezbednosti na radu, da upravlja svojim rizicima u skladu sa politikom i ciljevima i zahtevima zaninteresovanih strana, da postupa u kontekstu sve strožijeg zakonodavstva i razvija ekonomske i sve druge mere koje proističu iz dobre prakse.

Neposredne koristi od primene menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu zasnovanog na standardu OHSAS 18001 su:

upravljanje rizicima BZR

Smanjenje rizika po zdravlje i bezbednost svih prisutnih u kompaniji (đaka, studenata, posetilaca, eksternih izvođača radova…)

organizacija radnog mesta sa pozicije bezbednosti

organizovanje kontrolnih pregleda

smanjenje broja nezgoda i povreda na radu

Ulivanje poverenja zainteresovanim stranama da postoji opredeljenost upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu koja se može dokazati

Smanjenje rizika po zdravlje i bezbednost zaposlenih

Povećanje efektivnosti rada usled povećanja motivacije zaposlenih

obavezno osiguranje zaposlenih

nabavka adekvatne opreme i alata

povećanje korporativnog imidža kompanije