Bosis menadžment sistem sertifikovan je prema odredbama standarda ISO 9001.

Sertifikacija sistema je obavljena u januaru 2004. godine i tada je to bio prvi ISO sertifikat u opštini Valjevo.

Resertifikacija sistema obavljana je svake treće godine a poslednju resertifikaciju je obavio SGS 2017. godine.

Sertifikovan sistem menadžmenta kvalitetom nam omogućava da poboljšamo ukupne performanse i pruža nam čvrstu osnovu za održivi razvoj.

Koristi od primene sistema menadžmenta kvalitetom zasnovanog na standardu ISO 9001 su:

  • konzistentno obezbeđenje proizvoda i usluga koji ispunjavaju zahteve korisnika i zakonskih propisa
  • stvaranje prilika za povećanje zadovoljstva korisnika
  • razumevanje i ispunjenje potreba i očekivanja zainteresovanih strana
  • bavljenje rizicima povezanih sa kontekstom kompanije i njenim ciljevima
  • upravljanje resursima (kadrovi, radna sredina, infrastruktura, oprema…)
  • procesni model i upravljanje procesima
  • vrednovanje performansi
  • merenje, analize i poboljšavanja

Neposredne koristi i prednosti posle 15 godina funkcionisanja kompanije u skladu sa odredbama standarda ISO 9001 su:

Veći stepen zadovoljenja interesnih strana (kupaca, dobavljača…)

optimizacija troškova poslovanja

Bolje tržišne mogućnosti

Poboljšanje interne i eksterne komunikacije

Ostvaren je rast profita

Efikasno korišćenje resursa

Povećanje odgovornosti zaposlenih