Bezbednost i zdravlje

Posvećeni smo bezbednosti i zdravlju na radu dobrobiti i blagostanju naših zaposlenih i svih drugih zainteresovanih strana koji mogu da budu pod uticajem naših aktivnosti.

Sve ovo postižemo tako što osiguravamo da su naša oprema, postrojenja i prostorije opremljeni i uređeni u skladu sa zakonskom regulativom a zaposleni svesni, obučeni i kompetentni za bezbedan i zdrav rad. Sprovodimo stalna poboljšavanja za naše sisteme upravljanja i kontrolu bezbednosti i zdravlja na radu i postavljanjem proaktivnih ciljeva za bezbedno i zdravo radno mesto.

Ciljevi bezbednosti i zdravlja na radu

Posvećeni smo ostvarenju

 • 0 % fatalnih i ozbiljnih incidenata
 • Smanjenju ukupnog broja incidenata
 • 100% usklađenost sa setifikovanim OH&S sistemom menadžmenta

Naš pristup

Težimo da stvorimo bezbedno radno mesto i okruženje u kome svi zaposleni i eksterni isporučioci koji isporučuju procese, proizvode i usluge stavljaju na prvo mesto bezbednost i zdravlje na radu bez obzira gde oni rade u kancelariji, pogonu, magacinu ili su na putu…

Bezbednost i zdravlje na radu su najbitniji

Fokusirani smo na

 • Stvaranje bezbednog i zdravog radnog mesta
 • Građenju kompetenci za bezbednost i zdravlje na radu
 • Stvaranje kulture bezbednog i zdravog radnog mesta
 • Dodeljivanje odgovornosti i ovlašćenja za bezbedan i zdrav rad svakom pojedincu

Osiguravanje bezbednosti i zdravlja na radu je fundamentalno za naše dugoročne ciljeve i održivo poslovanje.

Ne smatramo da je samo dovoljno poštovati zakonsku regulativu i zato smo uveli sisteme koji identifikuju i minimizuju rizike, sprecavaju incidente i neprestano poboljšavaju bezbednost i zdravlje na radu.

Tri principa nas vode u ostvarenju nase vizije i pristupu bezbednosti, zdravlju dobrobiti i blagostanju naših ljudi:

 • PREVENCIJA
 • ZAŠTITA
 • STALNA POBOLJŠAVANJA

0 povreda na radu

Izvršena obuka za sve zaposlene – osvežavanje znanja

Savet za BZR raspravljao o stanju BZR

Prevencija

Radimo na tome da se sprečimo profesionalna i svaka druga obolenja, uzrokovana hazardima kao sto su buka, izlozenost prasini, hemikalijama, ergonomskim hazardima i smanjimo rizik po nase ljude

Uspostavljamo, primenjujemo i održavamo procese za eliminisanje opasnosti i smanjenje OH&S rizika korišćenjem sledeće hijerarhije upravljanja:

 • eliminisanje opasnosti;
 • zamena manje opasnim procesima, operacijama, materijalima ili manje opasnom opremom;
 • korišćenje inženjerskih upravljanja i reorganizacije rada;
 • korišćenje administrativnih upravljanja, uključujući obuku;
 • korišćenje odgovarajuće lične zaštitne opreme.

Zaštita

Uvodimo programe zaštite bezbednosti i zdravlja na radu naših zaposlenih dok su na poslu ali i van posla, pomazemo im da se zastite od endemskih bolesti, povreda i stvaramo inicijative koje podrzavaju dobrobit i blagostanje zaposlenih.

Za zaposlene su obezbeđena odgovarajuća lična zaštitna sredstva za zdrav i bezbedan rad.

Organizujemo lekarske preglede za zaposlene.

Svi naši zaposleni su osigurani svih 24h i to:

 • od posledica nesrećnog slučaja,
 • trajnog invaliditeta,
 • smrti usled nezgode
 • smrti usled bolesti

Stalna poboljšavanja

Analiziramo, vrednujemo, proveravamo OH&S performanse i preduzimamo mere za poboljšavanje.

Preduzimamo poboljšavanja koja po potrebi obuhvataju:

 • ”prelomne” izmene,
 • reorganizaciju,
 • uvođenje novih tehnologija,
 • primenu dobre prakse interne i eksterne u odnosu na kompaniju,
 • predloge i preporuke zainteresovanih strana,
 • nova znanja koja se odnose na bezbednost i zdravlje na radu,
 • nove ili poboljšane materijale
 • izmene u sposobnostima ili kompetentnostima zaposlenih,
 • sprovođenje treninga,
 • pojednostavljenja,
 • redovne i periodične preglede zaposlenih,
 • izvođenje vežbi za reagovanje u vanrednim situacijama,
 • promovišemo kulturu koja podržava OH&S sistem menadžmenta
Odgovoran/a sam za svoju i bezbednost drugih u svom okruzenju

Dodatna vrednost sistemu je:

Posvećenost menažmenta
Uključenost zaposlenih

 • Sertifikovali smo OH&S sistem menadžmenta
 • Ecovadis i SMETA su visoko rangirani i ocenjeni
 • Poštujemo Kodeks etickog i poslovnog ponasanja
 • Postujemo zakone
 • Primenjujemo Globalne standarde

Imamo timove koji osiguravaju da imamo odgovarajuću dobru praksu za bezbednost i zdravlje na radu.

Sprovodimo redovne provere sistema menadžmenta bezbednošću i zdravlju na radu

Sprovodimo Obuke za bezbedan i zdrav rad u svim službama i radnim grupama

Sprovodimo provere interno i eksterno i kroz samoocenjivanje radi utvrđivanja usaglašenosti sa zahtevima i sprovodjenja akcija poboljšavanja

Ocena i procena kulture BZR i procena kako ljudi razumeju i kako se uključuju u bzr na radnom mestu

Poštovanje globalnih standarda i sprovođenje akcija u kompanijii

Programi ponašanja za glavne incidente i trendove

Organizovanje nedelje bezbednosti i objašnjenje kakav to ima uticaj na porodice

0
%

zaposlenih uključeno u BZR u kompaniji

Nastavljamo da ojačavamo kapacitete i ekspertizu naših bzr timova i zaposlenih

Neprestano poboljšavamo naše interno znanje u kompaniji, proces donošenja odluka i radimo benchmarking.

Vršimo audite

Obezbeđujemo podršku zaposlenima kroz savetovanje i trening