Bosis kao sjajan poslodavac

Ponosni smo što nas veliki broj kandidata za posao i naši zaposleni vide kao sjajno mesto za rad i što svojim prijateljima i članovima porodice preporučuju da se prijave za posao u Bosisu.

Ovakav imidž smo postigli tako što smo svakom zaposlenom obezbedili konkurentan motivacioni paket koji je daleko iznad zakonskog minimuma i kroz koji zaposlenima pokazujemo da brinemo o njihovom zdravlju, dobrobiti ali i o njihovim porodicama.

Svaku novu ideju i inovativno razmišljanje naših zaposlenih nagrađujemo tako što im pružamo priliku da se kroz treninge koje im obezbeđujemo razvijaju i tako napreduju u karijeri.

Posebnu pažnju poklanjamo zaposlenima koje prepoznajemo kao buduće lidere kojima kroz rotacione programe treninga pružamo priliku da daju svoj doprinos svakoj službi u Bosisu I da na kraju sami odabru oblast u kojoj smatraju da će biti najuspešniji.

Savet zaposlenih

Mišljenje i glas svakog našeg zaposlenog su nam jednako bitni i zbog toga smo ih podržali u organizovanju Saveta koji  čine predstavnici koje naši zaposleni samostalno biraju. Saradnjom najvišeg menadžmenta i Saveta pokazujemo da se mišljenje naših zaposlenih ceni i uvažava i da u svakom trenutku mogu da daju svoje predloge, ali i da postave pitanja koja se tiču radnih uslova i ostalih pitanja koja su njima bitni na radnom mestu.

Savet zaposlenih

Organizaciona kultura

Izgradili smo organizacionu kulturu koja se zansiva na konceptu ,,Bosis family’’ i u kojoj svakog zaposlenog posmatramo kao člana naše velike poslovne porodice. U takvom radnom okruženju bitno nam je da stvorimo jake timove i da čujemo mišljenje svakog zaposlenog kako bi im obezbedili da se razvijaju i napreduju, a da u isto vreme budu zadovoljni i angažovani.

Organizaciona kultura

Naši zaposleni kao razlog našeg uspeha

Napredovanje