Odgovoran poslodavac – odgovorni zaposleni

Bosis ne postiže ciljeve sam, već to rade naši zaposleni

Svi članovi Bosis tima su povezani našom svrhom i vrednostima, a naši odnosi su ti koji utiču na uspeh Bosisa. Kroz stalne treninge i primenu naše organizacione kulture gradimo timove koji međusobno žive ,,Bosis family” koncept.

Poštujemo i gajimo te odnose  tražeći i prihvatajući razlike, poštenjem i transparentnošću u našoj komunikaciji i stvarajući  partnersko i inkluzivno okruženje. Mi se prema svima odnosimo dostojanstveno i fer poštujući sve zakone koji se odnose na prava zaposlenih i uslove rada.

Radno mesto bez nasilja

U šta verujemo

Radno mesto bez nasilja, oružja i konfliktnog ponašanja omogućava članovima tima da bolje rade i da se koncentrišu na posao

Šta to znači za naše zaposlene

Naši zaposleni moraju biti kulturni i profesionlni i prema svojim kolegama i prema našim klijentima. U Bosisu se ne sme koristiti niti donositi oružje bilo koje vrste čija je primarna namena da nanese povrede.

Radno mesto bez droge i alkohola

U šta verujemo

Alkohol, droga i ostale nedozvoljene supstance negativno utiču na ponašanje, pouzdanost i rasuđivanje i nisu dozvoljeni u Bosisu.

Šta to znači za naše zaposlene

Zaposlenima  je strogo zabranjeno konzumiranje, posedovanje ili distribucija alkohola, droga i ostalih nedozvoljenih supstanci u toku obavljanja radnih zadataka na radnom mestu, radu na opremi koja je vlasništvo Bosisa (uključujući i službene automobile) i u toku radnog vremena.

Odgovorna komunikacija

U šta verujemo

Komunikacija nam omogućava da se povežemo međusobno, sa našim klijentima i našim stejkholderima. Ono što govorimo pokazuje ko smo i za šta se zalažemo. Komuniciramo na način koji demonstrira naše vrednosti, unapređuje našu svrhu i poboljšava našu reputaciju i brend.

Šta to znači za naše zaposlene

Naši zaposleni ne smeju koristiti uvredljiv ili agresivan rečnik, niti bilo šta drugo—što može diskreditovati Bosis i uvek moraju biti poverljivi i tačni. Pri komunikaciji svi naši zaposleni se vode principima koja su navedena u Bosisovim procedurama koje se odnose na korporativnu komunikaciju.

Bezbedno i zdravo radno mesto

Bezbednost i zdravlje naših zaposlenih je jedna od najbitnijih stavki u našem poslovanju jer samo zdrav zaposleni je i zadovoljan zaposleni.

Svi naši objekti poštuju zahteve standarda i zakona koji se odnose na bezbednost i zdravlje na radu, a stalnim edukacijama naših zaposlenih podižemo njihovu svest o značaju poštovanja pravila koja se odnose ne bezbedno radno mesto.

Redovno za naše zaposlene organizujemo lekarske preglede, besplatne preglede vida i sluha, a pomožamo im i u situacijama kada im je neophodna podrška u lečenju.

U šta verujemo

Poslujemo u skladu sa svim zakonima i zahtevima koji se odnose na bezbednost i zdravlje na radu i vodimo računa o bezbednosti i zdravlju naših zaposlenih.

Šta to znači za naše zaposlene

Naši zaposleni moraju da poštuju sve zakonske regulative i procedure Bosisa koje se odnose na bezbednost i zdravlje na radu. Obučavamo naše zaposlene da uvek budu oprezni i poštuju procedure tokom rada nezavisno da li radite unutar ili van prostorija Bosisa.

Jednakost, različitost i inkluzija

Bosis je posvećen sprovođenju politike jednakih mogućnosti na svim poljima poslovanja a naročito na poljima koja se odnose na zapošljavanje zaposlenih i odnose među zaposlenima. Svi kandidati koji se prijavljuju za rad u Bosisu imaju jednaka prava i njihove prijave ocenjuju se isključivo na osnovu  kriterijuma definisanih konkursom. Isto tako, ocenjivanje zaposlenih vrši se na osnovu njihovih performansi i zalaganja i oni se ne diskriminišu ni po jednom osnovu.

Rodna ravnopravnost

Ne postoje druga pravila za žene

Diverzitet i inkluzija su stavke koje bitno utiču na povećanje  zadovoljstva i angažovanosti zaposlenih. Zbog toga se trudimo da naši timovi budu sačinjeni od različitih članova koji će svojim veštinama doprineti napredovanju Bosisa.

Posebnu pažnju obraćamo na uključivanje i zapošljavanje žena i osiguravamo jednakost među polovima definisanjem i sprovođenjem mera za rodnu ravnopravnost, ali i organizovanjem radionica za devojčice gde one imaju priliku da se upoznaju sa veštinama koje su im neophodne za radno mesto.

U šta verujemo

Različita radna snaga- sačinjena od članova tima koji imaju raznolike veštine, sposobnosti, iskustva i stavove- je osnova našeg uspeha.

Šta to znači za naše zaposlene

Različitost svakog našeg zaposlenog jednako cenimo i zato se trudimo da obezbedimo inkluzivno radno mesto. Svaki naš zaposleni imaj jednaku mogućnost da napreduje I razvija se kod nas, a svaki kandidat za posao mogućnost da bude deo Bosis porodice.