Otvoreni konkursi

Redni br. konkursa Radno mesto Broj potrebnih izvršilaca Lokacija Opis radnog mesta Rok za prijavu Prijava
1 Radnik grafičke pripreme 1 Proizvodni pogon, Popučke Istraži radno mesto 20.01.2021. Prijavi se
2 Radnik ofset štampe 2 Proizvodni pogon, Popučke Istraži radno mesto 20.01.2021. Prijavi se
3 Radnik štancanja 2 Proizvodni pogon, Popučke Istraži radno mesto 20.01.2021. Prijavi se
4 Radnik u magacinu materijala 1 Proizvodni pogon, Popučke Istraži radno mesto 20.01.2021. Prijavi se
5 Radnik u proizvodnji 1 Proizvodni pogon, Popučke Istraži radno mesto 20.01.2021. Prijavi se

Pri selekciji kandidata Bosis poštuje principe jednakosti i nediskriminacije.
Obaveštavamo sve kandidate o ishodu selekcije.

Prijavite se u našu bazu potencijalnih kandidata za posao

Kontaktiraćemo Vas čim se ukaže potreba za kadrovima Vašeg profila

Prijava