Ukoliko smatrate da možete da budete refernca kandidatu koji se prijavio za posao u Bosisu, molimo Vas da popunite formular.

OPŠTE O KANDIDATU

O REFERENCI

ODNOS SA KANDIDATOM

Molimo Vas da ocenite kompetence, stavove i ponašanja kandidata koga preporučujete na skali od 1 do 5 (1 - nedovoljan, 5 – odličan)

Ukoliko se radi o kandidatu koji se prijavljuje za rukovodeću poziciju molimo Vas da ocenite  sledeće kompetence kandidata na skali od 1 do 5 (1 - nedovoljan, 5 – odličan)