Preporuka

Preporučite:

  • one koje biste voleli da budu deo Bosis family
  • one koje poznajete i kojima verujete
  • one za koje mislite da će se lako uklopiti u naše radno okruženje
  • one koji dele naše vrednosti
  • one koji znaju svoj posao ili su spremni da započnu novu karijeru
JA SAM ZAPOSLENI/A U BOSISU I ŽELIM DA PREPORUČIM KANDIDATA ZA POSAO

Godinu dana nakon zaposlenja kandidata, i ukoliko su dobre performanse

dobićete novčanu nagradu za doprinos kompaniji.

Preporučite kandidata - formular

NISAM ZAPOSLEN/A U BOSISU, ALI ŽELIM DA PREPORUČIM KANDIDATA ZA POSAO

Preporučite kandidata - formular