Birajte kolege sa kojima želite da radite

Preporučite:

  • one koje biste voleli da budu deo Bosis family
  • one koje poznajete i kojima verujete
  • one za koje mislite da će se lako uklopiti u naše radno okruženje
  • one koji dele naše vrednosti
  • one koji znaju svoj posao ili su spremni da započnu novu karijeru
JA SAM ZAPOSLENI/A U BOSISU I ŽELIM DA PREPORUČIM KANDIDATA ZA POSAO

Ukoliko kandidat koga ste preporučili ostane

da radi u Bosisu i ima dobre performanse

Vi ćete biti nagrađeni.

Preporučite kandidata - formular

NISAM ZAPOSLEN/A U BOSISU, ALI ŽELIM DA PREPORUČIM KANDIDATA ZA POSAO

Preporučite kandidata - formular