Prijava za posao

UPIŠITE SE U BAZU NAŠIH POTENCIJALNIH KANDIDATA ZA POSAO

Popunjavanjem online formulara Prijava za posao se upisujete u našu bazu potencijalnih kandidata.

Po prijemu prijave, kontaktiraćemo Vas sa više informacija o statusu Vaše prijave.

Uslovi za prijavljivanje

Uslovi za prijavljivanje su obavezujući i nisu predmet pregovaranja.
  • Elektronsku prijavu sam popunio/la sam.
  • Razumeo/la sam da elektronska prijava ne znači dobijanje posla već mogućnost da budem pozvan na sledeći krug selekcije.
  • Razumeo/la sam da je elektronska prijava poverljiv dokument i da će je Bosis koristiti isključivo za proces selekcije i čuvati u bazi kandidata naredne 2 godine.
  • Bosis ovlašćujem da može da proveri validnost svih popunjenenih informacija i podatka.
  • Svestan/a sam da će moja elektronska prijava biti odbijena ukoliko je neka od informacija ili podataka netačno ili nekompletno popunjena.
  • Pristajem da se moji podaci koriste za potrebe selekcije kadrova - PDF
  • Pristajem da rukovalac (Bosis d.o.o.) obrađuje moje podatke o ličnosti u svrhe opisane u Obaveštenju o obradi podataka o ličnosti.