Prednosti kartonske ambalaže:

  • Visok kvalitet štampe i primene grafičkih rešenja
  • Efikasan marketinški alat za prepoznatljivost brendova i promociju
  • Cena (niža u odnosu na ostatale materijale)
  • Velike mogućnosti izrade rešenja u pogledu: veličine, oblika i dizajna
  • Mogućnost reciklaže