Asistent grafičke pripreme

Program Profesionalci sa iskustvom

Šta radi

 • kontroliše i prilagođava dostavljene fajlove pravilima štampe i alatima uz detaljnu kontrolu svih elemenata pripreme
 • kontroliše separacije boja, ripuje fajlove i šalje ih na CTP
 • štampa probni otisak na pruferu
 • priprema montažni tabak tako što proverava ispravnost alata, broja prireza, formata kartona, klinova, grajfer markera i centarlajna, pasera i numerisanje prireza
 • vrši korekciju montiranog tabaka
 • štampa crteže alata

Nivo ovlašćenja – odgovoran/a menadžeru grafičke pripreme i strukturnog dizajna

Status – samostalni izvršilac

Vrsta zaposlenja – dugoročno

 • Ugovor na određeno vreme
 • Ugovor na neodređeno vreme nakon 2 godine rada

Sredstva za rad

 • Računar
 • Softverska oprema
 • Štampač za izradu proof otiska
Lokacija i radno vreme

Lokacija – 100% Bosis, Popučke

Radno vreme – I i II smena.

Odmor – u toku rada 30min, dnevni 12 časova, nedeljni 1 dan, godišnji 20 dana.

Obrazovanje

 • VI ili VII stepen stručne spreme
 • smer: grafički, tehnički ili IT

Znanja

 • Srednji nivo – Corel, Illustrator, Photoshop, Adobe, Acrobat Pro, gm
 • Napredni nivo – Rip Navigator, First proof pro,
 • Osnovni nivo – Pantheon, Office paket
 • Vozačka dozvola B kategorije
Radno iskustvo
 • Minimum godinu dana na istim ili sličnim pozicijama

Ličnost

 • spremnost na učenje i razvoj kompetenci
 • efikasnost, samostalnost i odgovornost u radu
 • tačnost i usmerenost na detalje
 • sposobnost rada u timu
Stručno osposobljavanje

Priprema za rad – Obavezan lekarski pregled o trošku poslodavca.

Trening i obuka – obavezna orijentacija, teoretsko i praktično osposobljavanje za bezbedan rad, interna obuka za rad

!
Zainteresovani za ovo radno mesto su spremni da stiču nova znanja i veštine, obraćaju pažnju na detalje, imaju izraženu kreativnost i timski duh.
Mogućnost napredovanja
 • Administrator grafičke pripreme
Motivacioni paket
Verovatnoća
Verovatnoća potrebe za ovim poslom – Niska