Asistent prodaje

Program Nova karijera

Šta radi

 • Istražuje dodeljeno tržište, zakazuje inicijalne sastanke sa potencijalnim i bonitetnim klijentima
 • Razvija i održava dobre odnose sa klijentima
 • Istražuje potrebe klijenata
 • Upravlja porudžbinama i zalihama gotovih proizvoda
 • Realizuje porudžbine i u skladu sa predviđenim rokovima
 • Redovno zakazuje i sprovodi posete klijentima

Nivo ovlašćenja – odgovoran/a šefu prodaje

Status – dodeljeno mentorstvo – izvršilac početnik

Vrsta zaposlenja – dugoročno

 • Ugovor na određeno vreme
 • Ugovor na neodređeno vreme nakon 2 godine rada

Sredstva za rad

 • računar
 • štampač
 • telefon
 • automobil
Lokacija i radno vreme

Lokacija – Kancelarija 60%, službeni put 30 %, pogon   10%

Radno vreme – ponedeljak,utorak,četvrtak 8-16h, sreda 8-17h, petak 8-15h

Odmor – u toku rada 30min, dnevni 12 časova, nedeljni 1 dan, godišnji 20 dana.

Obrazovanje

 • VI ili VII stepen stručne spreme
 • smer ekonomski, pravni, filološki, FON
Znanja
 • prodaja i marketing
 • odnosi sa kupcima
 • administracija
 • poslovna komunikacija
 • rad na računaru
 • MS Office Paket (Word, Excel, Power Point, Outlook), ERP Pantheon, CRM
 • engleski jezik nivo B2
 • Vozačka dozvola B kategorije
Radno iskustvo
 • Nije potrebno
Ličnost
 • Profesionalizam i odgovornost
 • Svest o zdravlju i bezbednosti
 • Orijentisanost ka klijentima
 • Usmerenost na detalje
 • Timski rad i komunikacija
 • Posvećenost stalnom učenju
Stručno osposobljavanje

Priprema za rad – potrebna umerena priprema

Trening i obuka – obavezna orijentacija, teoretsko i praktično osposobljavanje za bezbedan rad*, interna obuka za rad

*radno mesto nije sa povećanim rizikom.
!
Zainteresovanima za ovo radno mesto se dopadaju aktivnosti koje imaju veze sa komunikacijom, radom sa ljudima, podacima, detaljima i rutinskim zadacima.
Mogućnost napredovanja
 • Administrator prodaje, Šef prodaje
Motivacioni paket
Verovatnoća
Verovatnoća potrebe za ovim poslom – Visoka