Bosis organizaciona kultura –
“Bosis family” koncept

Od samog zaposlenja i tokom rada trudimo se da stvorimo atmosferu u kojoj su svi dobrodošli, u kojoj jedni druge podržavamo u razvoju, pomažemo i radujemo se da svakog narednog dana dođemo na posao. Kako smo porodična firma, trudimo se da se svi članovi Bosis kolektiva osećaju kao članovi jedne velike Bosis porodice.

Zajedno rastemo, razvijamo se, vodimo računa o zaštiti životne sredine, pomažemo lokalnoj zajednici… svi zajedno!

Jednakost za sve

Bosis je posvećen sprovođenju politike jednakih mogućnosti kako za svoje zaposlene tako i za potencijalne kandidate koji se kod nas prijavljuju za posao.

Bosis pruža jednake mogućnosti svim kandidatima za posao i zaposlenima i zapošljava ih, ocenjuje i nagrađuje isključivo na osnovu njihovih kompetenci, performansi i rezultata, a ne s obzirom na pol, rođenje, jezik, rasu, boju kože, starost, trudnoću, zdravstveno stanje, odnosno invalidnost, nacionalnu pripadnost, veroispovest, bračni status, porodične obaveze, seksualno opredeljenje, politička i druga uverenja, socijalno poreklo, imovinsko stanje, članstvo u političkim organizacijama, sindikatima ili neko drugo lično svojstvo.

Žene u fokusu

Inicijativa i podrška kroz sprovođenje programa za razvoj i unapređenje karijere žena deo su naše organizacione kulture. U Bosisu žene su raspoređene ravnomerno na svim organizacionim nivoima od rukovodećeg do operativnog , a u skladu sa uslovima i zahtevima radnih mesta.

Od ukupnog broja zaposlenih kompaniji, 40% su žene.

0

žene na rukovodećim pozicijama

0

žena u administraciji

0

žena u proizvodnji

0

žena sa visokom stručnom spremom

0

žene strosti do 35 godna

Cenjeni i uključeni zaposleni

U Bosisu ćete kao naš zaposleni svaki dan imati priliku da doživite našu organizacionu kulturu u kojoj je svaki član tima deo porodice koja poštuje raznolikost i ohrabruje uključivanje.

Iako svi dolazimo iz različitih okruženja, imamo različite stavove i poglede, kada smo zajedno formiramo sjajan tim. Zbog toga se i trudimo da svaki dan slavimo raznolikost naših zaposlenih.

Uključivanje zaposlenih i poštovanje razlika su duboko ukorenjeni u naše principe i vrednosti i u naše odnose sa njima. Zbog toga su naši zaposleni u svakom trenutku spremni da sarađuju sa različitim klijentima, da razumeju i realizuju njihove potrebe.

Uključivanje porodica zaposlenih

Bosis Family –  U našoj kompaniji nije retkost da za nas važne događaje, proslave, praznike  i značajne datume obeležavamo zajedno sa porodicama naših zaposlenih.   Ističemo da zaposlene uvek treba posmatrati  šire od njihovog radnog okruženja i dati im priliku da bez stresa uživaju u nekim od najznačajnijih trenutaka u životu.

Podržavamo mlade u građenju karijere a da se pri tome ne odriču roditeljstva.

Uključivanjem u organizaciju kompanijskih događaja ali i organizovanjem aktivnosti  isključivo namenjienih želimo da pokažemo da su nam članovi porodica zaposlenih podjednako važni kao i zaposleni. Razvijamo osećaj pripadnosti i zajedništva čineći jednu veliku porodicu.

Kaizen - Promena na bolje

Ni jedan dan u kompaniji ne sme proći bez poboljšanja zaposlenih  – rekao je Masaaki Imai osnivač Kaizen metodologije.

Motivišemo i podstičemo zaposlene da svakodnevno unapređuju svoja znanja ali i da predlažu ideje i rešenja koja će unaprediti poslovanje i dovesti do ostvarenja ciljeva. Svi predlozi zaposlenih se razmatraju a najbolji se nagrađuju.

Primena kaizen metodologije pozitivno utiče na socijalizaciju, radno okruženje, motivaciju i rezultate.

Prava vrednost dolazi od pravog partnera

Upoznajte se sa Bosis vrednostima