Štancanje

Tehnološki procesi

Štancanje

Najsavremenija Marbachova tehnologija štancanja

Nudimo

Upotreba rica, kontra rica i perforira različitih oblika i dimenzija koji omogućuju različito zatvaranje i otvaranje kutija

Blindruk na kartonskim i kaširanim kutijama kojim se postižu željeni efekti u dizajnu kutije

Štancanje velikih formata čime se obezbeđuje štancanje većeg broja kutija u jedinici vremena, odnosno brži rok isporuke

Blanking –potpuno raskidanje u B0 (142×102) formatu koji obezbeđuje manja oštećenja pri raskidanju,ali i veću brzinu štancanja čime se smanjuje ukupno vreme proizvodnje i rok isporuke

Korišćenje postojećih alata čime se obezbeđuje niža cena finalnog proizvoda

Korišćenje pertinexa i ’frezovanih’ limova umesto cito linija kod većih serija što obezbeđuje bolji kvalitet bigova, odnosno formiranja kutija.

Zamenu cito kanala prilikom štancanja svake nove serije, kod serija koje ne idu na pertinex i ’frezovane’ limove, čime se postiže bolji kvalitet bigova, odnosno formiranja kutija.

WMS – Sistem za upravljanje skladištem

Oprema koju posedujemo

kutija

BOBST 142E B0 formata (142x102cm)

kutija

BOBST 142ER B0 formata (142x102cm) 2 komada

kutija

BOBST 102 CER B1 format

kutija

MARBACH alati (set za štancanje, blanking i stripping)

kutija

LASERFORM alati

kutija

Mašina za baliranje papira i kartona

kutija

Sistem traka za automatsko izbacivanje otpada

kutija

Tigl Rabolini B0 formata

kutija

Stolovi za pravljenje konvencionalnih raskidanja, 2 komada

kutija

Električni paletar Toyota

kutija

Električni paletar Linde, 3 komada