Lanac nabavki

Zajedno do održivosti

Blisko sarađujemo sa svojim dobavljačima i trudimo se da zajedničkim snagma održimo visoke standarde kvaliteta naše ambalaže, da povećamo efikasnost i dodamo joj vrednost. Naši dobavljači su naši partneri na putu ka povećanju kvaliteta i zadovoljstva naših klijenata.

Najbolji dobavljači za najbolju ambalažu

Od svojih dobavljača očekujemo da poštuju zahteve etičnosti i održivosti koje od njih očekujemo, a sve to u cilju osiguravanja kvaliteta naše ambalaže i zadovoljstva naših klijenata i ostalih zainteresovanih strana.

Biramo najbolje dobavljače koji dele naše vrednosti i principe poslovanja i etičnosti. Bitno nam je da naši dobavljači imaju potencijal da isprate naš proces proizvodnje i zahteve naših klijenata, kao i da nam nude inovacije, povećanje efikasnosti i optimizaciju troškova proizvodnje i logistike.

Održiva partnerstva sa dobavljačima

Sve ove aktivnosti su sastavni deo našeg procesa nabavke.

Pažljivim odabirom dobavljača, preispitivanjem rizika i nabavki osiguravamo najkvalitetnije i održive materijale za naš proizvodni ciklus, ali se u isto vreme trudimo da održimo i razvijemo odgovorna partnerstva sa našim dobavljačima.

Sastavni delovi našeg procesa nabavke:

Odabir dobavljača
Preispitivanje rizika i nabavki
Stalno ocenjivanje

Održivo rastemo

Imamo izazov da održimo odnose sa svojim dobavljačima i da zajedno radimo na stalnim poboljšanjima održivosti. Naši dobavljači i mi zajedno rastemo sa našim klijentima, delimo iskustvo, znanja, trudimo se da budemo efikasniji, da optimizujemo potrošnju, poboljšamo socilajne, standarde etičnosti, zaštite životne sredine i održivosti u našem lancu snabdevanja.

Odabir dobavljača

Naš odnos sa dobavljačima počinje ocenom dobavljača. Na početku smo fokusirani da odaberemo “prave” dobavljače za nas, naše klijente i njihove brendove.

Pri izboru dobavljača pored standardnih kriterijuma kao što su kvalitet, cena i ostali komercijalni uslovi, u obzir uzimamo i kriterijume koji se odnose na odgovornost i održivost.

!
Kako bi neko postao naš potencijalni dobavljač potrebno je da zadovolji naše inicijalne kriterijume za odabir dobavljača koji su obavezujući i nisu predmet pregovaranja.

Ukratko, to znači da naš potencijalni dobavljač prihvata:

naše uslove nabavke
da poštuje naš sporazum o poverljivosti
principe ponašanja za dobavljače

da posluje u skladu sa sistemom upravljanja kvalitetom
da primenjuje principe dobre prakse
da pristaje na eksterne provere naše kompanije

Baza potencijalnih dobavljača

Preispitivanje rizika i nabavki

Pri donošenju odluka koje se tiču nabavke primenjujemo ESG faktore odgovornih nabavki kako bismo smanjili rizike koji se mogu javiti pri nabavkama.

Vodimo računa da naše odluke nemaju negativan uticaj na životnu sredinu (E-environment),  naše zaposlene, stejkholdere i lokalnu zajednicu (S-social) i da ne krše naša pravila i zakon (G-governance).

Environment

Social

Governance

Podržavamo svoje dobavljače na putu ka održivosti

Provera dobavljača

Radi smanjenja rizika u lancu nabavki, sprovodimo eksterne provere dobavljača kako bismo osigurali visoke standarde kvaliteta, etičnosti i održivosti, a sve u cilju zadovoljstva naših klijenata.

Tokom eksternih provera naši angažovani stručnjaci proveravaju usklađenost dobavljača sa našim principima ponašanja za dobavljače, standarom kvaliteta ili primenom dobre prakse. Takođe, kroz pregled dokumentacije i razgovore sa zaposlenima, oni potvrdjuju verodostojnost podataka dostavljenih u upitniku za dobavljače.

Nakon završene eksterne provere kroz dijalog sa našim dobavljačima, definišemo predloge za unapređenja kako bismo zajedničkim snagama osnažili i poboljaši proizvode i naš lanac snabdevanja.

Podugovarači

U saradnji sa našim podugovaračima sprovodimo istu politiku odgovornosti kao i sa dobavljačima i ostalim stranama sa kojima poslujemo. Svi naši podugovarači su blagovremeno upoznati sa našim pravilima etičnosti i poslovanja i načinom rada.

Saznajte više o saradnji sa nama