Provere i poboljšavanja

Težimo stalnim poboljšavanjima, pratimo, merimo, analiziramo i vrednujemo performanse, sprovodimo interne provere, orgainzujemo eksterne provere u našem lancu snabdevanja, rado se odazivamo na sve eksterne provere u koje nam dolaze naši klijenti i neprestano preispitujemo sisteme menadžmenta.
 • null

  Sprovodimo redovne interne provere radi dobijanja informacija i potvrde da su nam sistemi menadžmenta usaglašeni sa standardima, efektivno primenjeni i održavani.

 • null

  Redovno sprovodimo eksterne provere naših dobavlja čime osiguravamo da poštuju najviše standarde poslovanja i etičnosti. Zajedno razmenjujemo znanja i primere dobre prakse u cilju poboljšavanja efektivnosti sistema menadžmenta i performansi proizvoda i usluge.

 • null

  Naši klijenti redovno sprovode eksterne provere u našoj kompaniji čime im obezbeđujemo potpuni uvid u naše poslovanje. Ovakav vid provera su sjajna prilika da sa klijentima razmenimo znanja i po njihovim preporukama poboljšamo naše poslovanje. Srećni smo da smo primer dobre prakse i da neretko i naši klijenti preuzimaju primere naše prakse za svoja poboljšanja.

 • null

  U Bosisu se redovno sprovode nadzori i resertifikacione provere koje sprovode sertifikacione organizacije radi utvrđivanja usaglašenosti sa standardima prema kojima smo sertifikovani. Rezultate ovih provera smatramo bitnim elementima i prilikama za poboljšavanja.