Bosis se pridružio EU talent projektu i pokazao izuzetne rezultate u organizaciji stručnih praksi

0
%

Prosečan rezultat kompanija u Evropi

0
%

Rezultat Bosisa

Online procena procesa koji obezbeđuju sprovođenje kvalitetnih stručnih praksi obuhvatala je bodovanje sledećih oblasti kvaliteta stručnih praksi

Upravljanje

Zapošljavanje i promena posla

Kvalitet učenja

Kvalitet obuke

Uslovi rada

O #eutalent

Projekat “Business in Europe Hosting Apprenticeships for Youth” (EU talent) se realizuje u 12 zemalja, finansiran je od strane Evropske komisije preko programa Erasmus + i ima za cilj da da uključi mala i srednja preduzeća koja su motivisana za rešavanje problema nezaposlenosti mladih, kroz kreiranje kvalitetnih stručnih praksi.

Cilj projekta je

Osiguravanje kvaliteta stručnih praksi

Povećanje broja stručnih praksi
Poboljšanje kvaliteta stručnih praksi
Građenje imidža kompanije koja sprovodi prakse
Doprinos dijalogu o politikama na nacionalnom i evropskom nivou
Razumevanje između mladih, obrazovnih institucija i privrede

Projekat predstavlja direktnu podršku evropskom Paktu za mlade, prvenstveno kroz pomoć u ostvarivanju cilja kreairanja novih 100.000 pozicija radnih i stručnih praksi.

Deo je podrške Evropskoj alijansi za stručne prakse (EAfA) čiji je cilj povećanje kvaliteta šansi koje se nude mladim talentima u Evropi.