Bosis deo globalne mreže za podršku osnaživanja i izjednačavanja prava žena, UN Women's Empowerment Principles (WEP).

wep

UN Women je agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i unapređenje položaja žena, osnovana 2010 godine, spajanjem četiri agencije Ujedinjenih nacija.

O WEP

Kompanije širom sveta promovišu rodnu ravnopravnost i puno učešće i liderstvo žena na radnom mestu, tržištu i u zajednici. UN Women i UN Global Compact ohrabruju kompanije svih veličina, u svim zemljama, industrijama i sektorima, da preduzmu akcije u pravcu rodne ravnopravnosti sa principima osnaživanja žena.

UN Women je u Srbiji prisutna od 2006. godine (pod nazivom UNIFEM).

Kompanije koje su potpisale ove principe obavezale su se da promovišu rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena među svojim zaposlenima, ali i u odnosu sa poslovnim partnerima/partnerkama, snabdevačima/snabdevačicama i preduzetnicima/preduzetnicama.

Principi osnaživanja žena

1.Rukovodioci na visokim pozicijama u kompanijama koji su posvećeni rodnoj ravnopravnosti.

2.Na poslu postupati prema svim ženama i muškarcima pravedno, poštovati i podržavati ljudska prava i nediskriminaciju.

3.Obezbediti zdravlje, bezbednost i blagostanje svih radnica i radnika.

4.Promovisati obrazovanje, obuku i stručno usavršavanje za žene.

5.Razvijati kompaniju, lanac snabdevanja i marketing na način koji osnažuje žene.

6.Promovisati ravnopravnost kroz inicijative u društvu i zagovaranje.

7.Meriti i javno izveštavati o napretku u postizanju rodne ravnopravnosti.