Usklađenost

Poštovanje zakona i procedura kao imperativ

Postoji mnogo zakona koji se odnose na poslovanje. Svi zaposleni i naši poslovni partneri moraju biti svesni ovih zakona i poštovati ih u svojim svakodnevnim aktivnostima. Neki od najbitnijih zakona su oni koji se odnose na bezbednost i zdravlje, zakon o radu, zakoni o zaštiti životne sredine, zakon o fer konkurenciji i anti korupciji, o sprečavanju mobinga i zaštiti intelektualne svojine. Takođe, bitna je i usklađenost sa internim procedurama u kompaniji i njihovo poštovanje u svakodnevnom radu.

Usklađenost sa našim procedurama

Svi naši zaposleni moraju se pridržavati Kodeksa etičkog i poslovnog ponašanja koji predstavlja skup svih naših procedura i pravilnika. Iste visoke standarde u poslovanju očekujemo i od naših dobavljača i klijenata kako bismo osigurali etičko i poslovanje u skladu sa zakonom.

Sve zaposlene redovno obučavamo o važnosti poštovanja ovog Kodeksa i procedura u njemu kako bi te principe mogli da primene u svojim svakodnevnim aktivnostima i kako bi ih preneli klijentima i dobavljačima sa kojima posluju.

U Bosisu postoje različiti mehanizmi kojima se može prijaviti kršenje Kodeksa. Prijave se prikupljaju putem Centra za etičnost i žalbe. Sve prijave kršenja Kodeksa su strogo poverljive, a osobe koje prijavljuju slučajeve kršenja zaštićene.

 • Kodeks etičkog i poslovnog ponašanja zaposlenih


  Kodeks etičkog i poslovnog ponašanja zaposlenih

 • Kodeks etičkog ponašanja za dobavljače


  Kodeks etičkog ponašanja za dobavljače

 • Politika društveno odgovornog poslovanja i integrisanog menadžment sistema


  Politika društveno odgovornog poslovanja i integrisanog menadžment sistema

Usklađenost sa svetskim standardima

Bosis u svom poslovanju pored lokalnih zakona i internih procedura poštuje i međunarodne standarde relevantne za etičko i održivo poslovno ponašanje. U radu poštujemo 10  principa globalnog dogovora Ujedinjenih nacija čiji smo i potpisnici, a koji objedinjuju nekoliko najbitnijih deklaracija Ujedinjenih nacija koje se odnose na poštovanje ljudskih prava, radnu etiku i zaštitu životne sredine.
Globalni dogovor UN u Bosis-u
 • Ljudska prava

  Princip 1: Kompanije treba da podrže i poštuju zaštitu medjunarodno zagarantovanih ljudskih prava.

  Princip 2: Kompanije ne smeju da budu saučesnici u kršenju ljudskih prava.

 • Standardi rada

  Princip 3: Kompanije treba da podrže pravo na slobodno udruživanje i pravo na kolektivne ugovore.

  Princip 4: Eliminišu prinudni rad.

  Princip 5: Zabrane dečiji rad.

  Princip 6: Zabrane diskriminaciju u vezi sa zapošljavanjem i zanimanjem.

 • Zaštita životne sredine

  Princip 7: Kompanije treba da preduzimaju mere predostrožnosti u vezi sa životnom sredinom.

  Princip 8: Kompanije treba da preduzimaju mere radi promocije odgovornosti vezane za životnu sredinu.

  Princip 9: Kompanije treba da ohrabre razvoj i širenje tehnologija koje čuvaju životnu sredinu.

 • Anti-korupcija

  Princip 10: Kompanije treba da učestvuju u borbi protiv korupcije u svakom smislu, ukljkučujući iznude i pronevere.

Rad u Bosis-u

 • Uslovi rada

  Bosis veruje da je poštovanje ljudskih prava zaposlenih i poslovnih partnera jedna od najbitnijih stavki u etičnom poslovanju. Zbog toga u našim aktivnostima posebno vodimo računa o zabrani prisilnog rada, zabrani dečijeg rada, pravu slobodnog udruživanja zaposlenih i zabrani mobinga.

 • Jednake mogućnosti

  Različitost zaposlenih u pogledu veština, sposobnosti, iskustva i stavova je osnova našeg uspeha. Posvećeni smo principima jednakih mogućnosti zapošljavanja, napredovanja, inkluziji i poštovanju zaposlenih. Zbog toga kod njih razvijamo timski duh i atmosferu koja će osigurati radno mesto u kome vladaju međusobno poštovanje i tolerancija.Takođe svi naši zaposleni imaju jednaka prava na motivacioni paket, trening i razvoj i napredovanje koje zavisi isključivo od njihovih performansi, želje i potencijala za razvoj.


 • Radno okruženje

  Zdravlje naših zaposlenih nam je na prvom mestu i zbog toga smo posvećeni sprovođenju visokih standarda koji će osigurati da su svi naši zaposleni u svakom trenutku bezbedni i zdravi. Poštovanje zahteva standarda OHSAS 18001,  naša stroga politika koja se odnosi na zabranu droge, alkohola, oružja  i nasilja na radnom mestu i stalni treninzi koje na ove teme organizujemo za naše zaposlene osiguravaju da će oni uvek voditi računa o sopstvenoj i bezbednosti svojih kolega.


 • Odgovornost

  Sve prijave koje se odnose na ponašanja koja nisu u skladu sa Kodeksom odgovorni predstavnici Kompanije shvatiće ozbiljno i proveriti.

  Popunjavanjem formulara za žalbe možete prijaviti sve vaše žalbe koje se odnose na nepoštovanje Kodeksa etičkog i profesionalnog ponašanja zaposlenih. Sve prijave istražićemo na diskretan način i preduzeti aktivnosti kako se neželjene situacije više ne bi ponavljale.

Žalbe

Popunjavanjem online formulara možete prijaviti sve vaše žalbe. Sve prijave istražićemo na diskretan način i preduzeti aktivnosti kako se neželjene situacije više ne bi ponavljale.

Kontaktirajte nas

Žalbe i dodatna pitanja možete poslati na: zalbe@bosis.rs