Upitnik o sukobu interesa

Definicija sukoba interesa: situacija u kojoj funkcioner/zaposleni ima privatni interes koji utiče, može da utiče ili izgleda da utiče na postupanje, na način da ugrožava interes kompanije