ŽIVOTNA SREDINA

Mislimo o uticaju na životnu sredinu

Prepoznali smo da je jedan od najvećih izazova današnjice zaštita životne sredine i zato u svim domenima našeg poslovanja se trudimo da poslujemo na održiviji način i da sprovodimo aktivnosti koje doprinose očuvanju naše okoline.

Prepoznajemo i merimo uticaj koje naše poslovanje ima na životnu sredinu i definišemo aktivnosti za smanjenje tog uticaja. Imajući u vidu da je zagađenje životne sredine jedan od najvećih globalnih problema stalno se trudimo da iznalazimo načine za održivije poslovanje.

Definisali smo različite procedure i uputstva koja se bave životnom sredinom, a povezane su sa našim poslovanjem. Investiramo u opremu za odlaganje otpadnih voda koje nastaju u proizvodnji kao i za pravilno upravljanje otpadom.

Naša strategija životne sredine počinje od edukacije naših zaposlenih i nastavlja se kroz naše svakodnevne aktivnosti unutar i van Bosisa.

Prednosti Bosisa za životnu sredinu:

  • Smanjenje korišćene količine materijala upotrebom “pametnog” dizajna
  • Fokus na proizvodnju proizvoda koji mogu ponovo da se koriste
  • Korišćenje reciklažnih materijala
  • ISO 14001 & 9001 standardi
  • FSC sertifikat
  • Automatsko sakupljanje otpada u proizvodnji
  • Reciklažno ostrvo
  • Pažljiv izbor vrsta i gramatura kartona
  • Nabavka materijala od ekološki odgovornih dobavljača

Upravljanje otpadom

Sa porastom broja ljudi raste i količina otpada na planeti i zato svi zajedno treba da preduzmemo aktivnosti za smanjenje otpada i odgovorno upravljamo otpadom koji nastaje u proizvodnji.

Pored toga što odgovorno upravljamo otpadom preduzimamo aktivnosti da smanjimo otpad koji nastaje u proizvodnji i u isto vreme podižemo svest naših zaposlenih koji na individualnom nivou daju svoj doprinos u smannjenju otpada i njegovom odgovornom upravljanju.

Zaštita voda

Kako je voda jedan od resursa kojeg ima sve manje na planeti trudimo se da u našem radu smanjimo potrošnju vode ali da odgovorno upravljamo otpadnim vodama i da zaštitimo vode koje nas okružuju. Odgovornim upravljanjem otpadnim vodama eliminišemo mogućnost zagađenja tekućih voda koje nas okružuju, ali i obezbeđujemo reciklažu voda a samim tim i njeno ponovno korišćenje.

Potrošnja energije

Kako je u današnjem svetu jedan od najvećih izazova nedostatak energije trudimo se da damo naš doprinos smanjenju potrošnje električne energije. Ovaj doprinos počinje od sitnica poput redovnog gašenja svetla u prostorijama gde ono nije potrebno do korišćenja ekoloških izvora energije za zagrevanje naših prostorija tokom imskih meseci.

Vanredne situacije

Pored toga što u Bosisu postoji procedura za reagovanje u vanrednim situacijama, mi redovno sprovodimo i vežbe reagovanja u vanrednim situacijama. Ove vežbe nam omogućavaju da se u praksi podsetimo procedure i naučimo neka nova pravila.

Značaj ovih vežbi se naročito pokazao tokom majskih poplava 2014. kada se zahvaljujući organizovanim i uvežbanim reagovanjem zaposlenih koi su tada bili dežurni sprečila veća šteta koju je obližnja reka Krivošija mogla da nanese Bosisu.

Obeležavanje Svetskog Dana planete Zemlje