Energija

Naš fokus je usmeren na energetsku efikasnost koja pozitivno utiče na naše proizvode, proizvodnju, klijente, životnu sredinu i širu zajednicu

 • Postavljamo jasno definisane ciljeve
 • Usklađujemo se sa zakonskom regulativom
 • Odgovorno upravljamo potrošnjom energije
 • Investiramo u opremu i instalacije koje smanjuju potrošnju energije i pozitivno utiču na održivost i životnu sredinu.
 • Stalno poboljšavamo funkcionalnost i performanse opreme i instalacija čime doprinosimo smanjenjenju potrošnje energije i emisije štetnih gasova i doprinosimo borbi protiv klimatskih promenama.
 • Uključujemo sve zaposlene i ostale stejkholdere
 • Sprovodimo treninge i programe osvešćivanja
 • Istražujemo kompletan lanac nabavki i analiziramo uticaje
 • Vršimo stalna poboljšavanja

Do sada smo sproveli sledeće aktivnosti

Smanjili smo potrošnju energije kroz programe osvešćivanja zaposlenih i trening programe

 • Obučili smo zaposle za štednju energije
 • Sproveli smo program isključenja dovoda električne energije na pauzama i drugim situacijama kada se energija ne koristi
 • Instalirali smo senzore za automatsko uključenje/isključenje svetiljki
 • Obeležili smo uređaje za uključenje mašine nalepnicama „Isključiti mašinu kada nije u upotrebi“
 • Postavili smo nalepnice koje podsećaju i podstiču pozitivna ponašanja kada je ušteda električne energije u pitanju

Smanjili smo potrošnju energije kroz efikasnu opremu

 • Zamenili smo staru fluo rasvetu  led rasvetom i ostvarili značajne uštede.
 • Uveli smo sistem upravljanja sa frekventnim regulatorima za glavne motore velikih snaga
 • Zamenili smo sistem za izbacivanje otpadnog papira i kartona novim sistemom koji troši četiri puta manje energije.
 • Poboljšali smo sistem kompenzacije gubitakanastalih pojavom reaktivne energiju
 • Automatizovali smo kontrolu štampe
 • Svi objekti u svojim zidovima imaju 6cm stiropora kao izolaciju čime se vrši ušteda energije
 • Instalirali smo inteligentno grejanje i klimatizaciju

Implementirali smo nove tehnologije koje smanjuju emisiju GHG

 • Grejanje na čvrsto gorivo zamenili smo grejanjem na biomasu čime je smanjena emisija štetnih gasova.
 • Tečni naftni gas (TNG) zamenili smo konprinovanim naftnim gasom (CNG) u proizvodnji vodene pare.

Optimizovali smo procese unutrašnjeg transporta

 • Izbacili smo iz upotrebe sredstva unutrašnjeg transporta na gasni i dizel pogon i investirali u sredstva unutrašnjeg transporta na električni pogon.
 • Instalirali smo senzorske baterije i smanjili potrošnju vode.
 • Ugaradili smo senzore za uključenje/isključenje rasvete i smanjili potrošnju električne energije.

Optimizovali smo transport i smanjili emisiju CO2

 • Optimizujemo emisije gasova korišćenjem punih kapaciteta kamiona kroz zbirni transport
 • Angažujemo treća lica za logistiku
 • Koristimo usluge gradskog prevoza za zaposlene

Zeleni IT

 • Koristimo elektronske portale za predaju i prijem dokumentaciju čime smanjujemo potrošnju papira, goriva, energije
 • Komuniciramo video i skype vezama za konferencije i sastanke
 • Maksimalno koristimo e-mail komunikacije
 • Razmenjujemo fakture elektronskim putem

Sprovodimo ineterne i eksterne provere i ocenjujemo performanse

 • Organizovali smo letnji i zimski audit

Doniramo sredstva za projekte koji pozitivno utiču na svest o energetskoj efikasnosti i održivosti

Naši ciljevi za narednu godinu su:

10% SMANJENJE POTROŠNJE ENERGIJE
10% SMANJENJE EMISIJE CO2
Izrada studije o izgradnji solarne elektrane na krovovima objekata