Zahvalnice

Lokalna zajednica i naši partneri prepoznali su odgovorno poslovanje Bosisa i za to nas nagradili brojnim zahvalnicama i nagradama. Ovo su samo neke od njih.
 • 2002.

  Plaketa Privredne komore Srbije kompaniji “Bosis” – priznanje za dvadeset godina uspešnog rada i postignute rezultate u razvoju i unapredjenju privrede.

 • 2008.

  Srebrno priznanje Regionalne privredne komore u izboru za najbolje srednje preduzeće.

 • 2009.

  Priznanje kapetan Miša Anastasijević za najmenadžment u 2008. godini.

 • 2011.

  Nagrada Regionalne privredne komore za unapređenje kvaliteta i zaštitu životne sredine.

 • 2012.

  Godišnja jubilarna nagrada Privredne komore Srbije za 30 godina uspešnog rada i postignute rezultate u razvoju i unapređenju privrede. Nagrada Regionalne privredne komore za najbolje poslovne i preduzetničke rezultate u oblasti drustveno odgovornog poslovanja.

 • 2014.

  Zahvalnicu Valjevske kulturne mreže- VAKUM za podršku i učestvovanje u akciji ’’Odbrojavanje’’.

  Zahvalnica Poslovnog fakulteta, Univerziteta Singidunum u Valjevu za doprinos i saradnju u organizaciji Sedme prolećne škole preduzetništva

 • 2015.

  Zahvalnica Poslovnog fakulteta Valjevo, Univerziteta Singidunum za učešće na Berzi studentske prakse.

 • 2015.

  Zahvalnica Poslovnog fakulteta Valjevo, Univerziteta Singidunum za učešće na Berzi studentske prakse.

 • 2016.

  Zahvalnica humanitarnog udruženja ‘’Anđeli čuvari’’ za podršku akcije ’’Novogodišnja bajka’’ koja je imala za cilj da se za decu bez roditeljskog staranja, za bolesnu i napuštenu decu i decu sa posebnim potrebama obezbede karte za novogodišnju predstavu i paketići.

  Zahvalnica Poslovnog fakulteta Valjevo, Univerziteta Singidunum za podršku u realizaciji projekta ,,Teorija i praksa

  Zahvalnica muzičke škole ‘’Živorad Grbić’’ za podršku koju smo pružili radu škole i njihovom aktivnostima