Naši proizvodi-ambalaža su odgovorni i održivi kroz čitav životni ciklus proizvoda

Promovišemo održivu potrošnju naše ambalaže

Materijali i lanac nabavki

Sarađujemo sa kupcima u svim fazama pripreme, optimizacije i izrade ambalaže

 • Koristimo optimalne materijale pri izradi uzoraka za kupce
 • Promovišemo održivu potrošnju naše ambalaže
 • Utičemo na smanjenje potrošnje materijala kroz savetovanje kupaca
 • Box kompresijom određujemo optimalnu čvrstocu kutije i optimalno korišćenje materijala
 • Sertifikovani smo prema zahtevima FSC standard (link)
 • Sertifikovani smo prema zahtevima ISO14000 standard (link)

Odgovorno upravljamo lancem nabavki

Proizvod i proizvodnja

 • Odgovorno koristimo resurse
 • Promovišemo odgovornu proizvodnju
 • Olakšavamo reciklažu materijala koji su sastavni deo našeg proizvoda
 • Ambalaža dizajnirana tako da se lako sklapa/rasklapa i reciklira
 • Proizvodi su dizajnirani za laku reciklažu
 • Funkcionalna ambalaža pogodna za lako slaganje i odlaganje posle upotrebe

Distribucija

 • Skladištenje ambalaže je u namenskom prostoru koji je čist, zaštićen od spoljnih uticaja
 • Održavamo odgovarajuće uslove za čuvanje naših proizvoda redovnim kontrolama higijene, vlažnosti vazduha i temperature i sprovođenjem mera DDD.
 • Transport se vrši u vozilima koja su čista i bezbedna i nemaju negativan uticaj na životnu sredinu.

Upotreba posle potrošnje

Obučavamo i obaveštavamo potrošače o recikliranju

 • Obeležavamo proizvode oznakama AP 20 i PAP 21 u zavisnosti od vrste ambalaže čime upravljamo otpadom u lancu.

Upravljamo ambalažnim otpadom

Sprovodimo aktivne programe za reciklažu materijala

Naši proizvodi su etički