Centar za etičnost i žalbe

Bosis je posvećen najvišim standardima
etičkog i zakonskog poslovanja

Ova sekcija je namenjen zaposlenima, klijentima, dobavljačima, podugovaračima, predstavnicima lokalne zajednice i predstavnicima ostalih stejkholdera kako bi postavili pitanja ili prijavili problem koji se odnosi na kompanijski Kodeks etičkog i poslovnog ponašanja, procedure ili druga etička i pitanja usklađenosti.
!

Sva pitanja koja postavite ili problem/ situacije koje prijavite biće tretirana kao poverljivi podaci.

Formulare možete popunjavati anonimno. U slučaju da pitanja ili prijave ne upućujete anonimno Vaš identitet neće biti otkriven.

Bosis neće tolerisati osvetu protiv bilo kog zaposlenog koji je koristio formular za prijavu (ili bilo koji drugi odgovarajući kanal) kako bi prijavio problem ili uputio žalbu koji se odnose na etičnost ili poštovanje kompanijskih procedura.

Zaposleni koji podele svoju zabrinutost imaju bitnu ulogu u održavanju visokog nivoa naše etičnosti kao i u održavanju reputacije kompanije.

Imam nedoumicu

  • Da li je nešto legalno?
  • Da li je u skladu sa Bosis procedurama?
  • Da li oslikava Bosisove vrednosti i etičke principe?
  • Da li poštuje naše zaposlene Bosis-a, stejkholdere, klijente, partnere i društvenu zajednicu?
Želim da postavim pitanje

Desilo se...

Uočio/la sam:

  • kršenje etičkog poslovanja
  • nelegalno ponašanje
  • neprofesionalizam
ŽELIM DA PRIJAVIM SITUACIJU/ POJEDINCA
Upućujem žalbu

Disciplina - Izjava

Desila Vam se situacija na radnom mestu? Izjavu možete predati ovde.

Upućujem izjavu

Sukob interesa

Ja sam zaposleni/a  sa privatnim interesom koji ugrožava interes kompanije

Tražim savet/odobrenje ovlašćenih Upitnik