Poštovanje ljudskih prava i održavanje izuzetnih uslova za rad

Poslujemo u delu sveta gde je nivo rizika za poštovanje ljudskih prava zanemariv. Vodimo se principima Ujedinjenih nacija i potpisnica smo Globalnog dogovora UN.

Posvećeni smo sprovođenju sistemskih rešenja kojima procenjujemo aktuelne i potencijalne rizike koji se odnose na ljudska prava i u našem lancu snabdevanja.

Definisali smo Kodeks etičkog i poslovnog ponašanja za zaposlene i Kodeks etičkog i poslovnog ponašanja za naše dobavljače.

Osiguravamo da se ljudska prava poštuju u našem poslovanju i ohrabrujemo sve zainteresovane strane od naših klijenata, dobavljača do naših zaposlenih da prijave sva kršenja kodeksa ponašanja i ljudskih prava.

Radna praksa

Naši zaposleni su najbitniji za naše poslovanje. Trudimo se da stvaramo pozitivno radno okruženje, izuzetne uslove rada, zdravlja i bezbednosti.

! Zapošljavanje dece i maloletnih lica je NEDOPUSTIVO kod nas i u našem lancu snabdevanja!

0%

zaposlene dece i maloletnih lica u Bosisu i lancu snabdevanja

Bez zdravih i bezbednih zaposlenih nema ni zadravog biznisa

FOKUSIRANI SMO NA

stvaranje svesti o bezbednosti i zdravlju na radu
građenje kulture u kojoj se zdravlje i bezbednost na radu poštuju
obezbeđivanje zdravih i bezbednih uslova za rad
obučavanje i trening zaposlenih za bezbedan rad

0
%

Obučenost zaposlenih za bezbednost i zdravlje na radu

POŠTOVANJE ZAKONSKE REGULATIVE SE PODRAZUMEVA.
Mi se bavimo identifikovanjem i smanjenjem rizika, prevencijom incidenata i neprestanim poboljšanjima bezbednosti i zdravlja na radu.

Sprečavamo moguće hazarde na radnom mestu i smanjujemo izloženost naših zaposlenih rizicima. Bavimo se zaštitom naših zaposlenih dok su na radu i promovišemo bezbednost i zdravlje na radu kao važnu temu.

Različita mišljenja, tipovi ličnosti, pogledi na svet i sve druge razlike nas obogaćuju i dobrodošle su

Posvećeni smo obezbeđivanju jednakih mogućnosti i šansi za svakoga bez bilo kog vida diskriminacije. Zapošljavanje i napredovanje su isključivo na osnovu talenta.

0
%

Zaposlenih žena

0

Broj žalbi

0

Politika jednakih mogućnosti

Negujemo naše talente

Verujemo da kada je svaki pojedinac bolji, da je i kompanija bolja i zato smo posvećeni treningu i razvoju naših zaposlenih.

BOLJI TI, BOLJI BOSIS

Našim zaposlenima dajemo priliku da razvijaju različita znanja i veštine i da grade različite karijere u okviru naše kompanije.

Trudimo se da razvijamo naše zaposlene i da više pozicije popunjavamo internim kandidatima koji imaju potrebno iskustvo i kompetence za određena radna mesta.

0
%

Rukovodećih pozicija popunjenih interno

0

Broj zaposlenih koji su radili na više od 2 različita radna mesta

0
%

zaposlenih uključenih u talent program

0
+h

treninga godišnje

Učenje na radnom mestu, program mentorstava, rotacija radnih mesta, formalni i neformalni interni i eksterni treninzi, e-learning platform samo su neki od alata koje koristimo pri treningu i razvoju naših zaposlenih.

Komunikacija je ključna

Slušamo mišljenja svojih zaposlenih i negujemo kulturu izražavanja mišljenja i davanja feedbacka.

0
%

Zaposlenih učestovovalo u upitniku angažovanja radnika

0

Saveta zaposlenih

Naši zaposleni su uvek informisani o ciljevima i poslovanju kompanije
Koristimo različite kanale komunikacije kako bi naši zaposleni uvek bili obavešteni
Ohrabrujemo naše zaposlene da izraze svoje mišljenje
Sprovodimo istraživanja
Uključujemo zaposlene u procese donošenja odluka kroz formalne i neformalne kanala
Podtičemo zaposlene da daju predloge za poboljšanja