Ofset štampa

Tehnološki procesi

Ofset štampa

Garantujemo visoko kvalitetnu štampu svakog tabaka

Nudimo

Visoko kvalitetnu ofset štampu B0 formata (142x102cm) koja omogućava štampanje većih formata i tiraža upotrebom manjeg broja tabaka čime se klijentu obezbeđuju kraći rokovi isporuke i izrada kutija većeg formata

Visokokvalitetnu ofset štampu B1 formata (105×74)

Proveru konstantnosti kvaliteta otiska u toku štampe korišćenjem:

  • CIP 4 sistema koji je instaliran na štamparskim mašinama
  • Lithec uređaja– uređaj kod kojeg kamera vrši kontrolu svakog tabaka u štampi i šalje povratnu informaciju (korekciju) na mašinu, i na taj način održava proces štampe konstantnim

Obostranu štampu

UV i VD lakiranje lakovima sertifikovanim za upotrebu u prehrambenoj industriji

Efekte sjajnog, polusjajnog, mat laka i preciznog parcijalnog lakiranja koji se primenjuju za luksuznija pakovanja u kozmetičkoj i konditorskoj industriji

Blister lak

Štampu zlatne i srebrne boje

Savremenu mešaonu boja u kojoj postoji mogućnost izrade isečka boje pre štampe kako bi se izvršila merenja i korekcije ukoliko su potrebne. Pored toga, u mešaoni se skladište recepti u softveru X-rite, za boje čime se obezbeđuje standardizovan i konstantan kvalitet boja koje se kod nas pripremaju.

Oprema koju posedujemo

kutija

KBA Rapida 142-7 L UV sa instaliranim CIP4 sistemom

kutija

Mikser Unimix 1-25kg

kutija

Orange proofer uređaj za simulaciju boja probnog otiska

kutija

X-rite fotospektrometar – spectroeye

kutija

Ink formulation 6 – softver za recepturu mešanih boja

kutija

Prevrtač – Krifft & Zipsner

kutija

Precizne vage RadWag PS210/C1, WLC 12/30/C1/5

kutija

Uređaj za proveru blister laka

kutija

KBA Rapida 105-5+L PWVA sa instaliranim LITHEC uređajem

kutija

LITHEC uređaj za kontrolu nanosa boje

kutija

Svetleći sto Color Control

kutija

Električna ručna kolica Toyota = 2 komada

kutija

Ručna kolica

kutija

Električna ručna kolica Linde

kutija

Linijski Prevrtač – Krifft & Zipsner VB160/2

kutija

Ručni mikser za mešanje blister laka

kutija

Alkometar, elektronski

kutija

spektralni uredjaj X-rite (X.pose)

kutija

Pehametar HI 9025

kutija

Kondultometar HI 9033