Inovacije u Bosisu

Naša kultura inoviranja je usmerena na stalna poboljšanja i inovacije koje povećavaju zadovoljstvo naših klijenata, ali i ostalih stejkholdera, lokalne zajednice i društva uopšte.

Inspirisani klijentima

Naš pristup inovacijama, istraživanju i razvoju temelji se na okrenutosti ka klijentima, pružanjem dodatne vrednosti kroz iznalaženje načina da razumemo naše klijente i njihove potrebe.

Kaizen kultura

Naša inovativnost i stalna poboljšanja

nikada ne prestaju

Naš pristup

Inovacije

Inovacije zaposlenih
Inovacije stručnjaka
Inovacije partnera

Stalna unapređenja

Malo po malo do velikih rezultata

Organizaciona kultura stalnih poboljšanja

Poboljšanja stižu od zaposlenih

Posvećeni lideri kao primer

Nagrađivanje za inovativnost i proaktivnost

Trudimo se da svakoga dana svi budemo

1% bolji

čime doprinosimo da svaka organizaciona jedinica, proces i na kraju sam Bosis budu bolji, održiviji i odgovorniji.

Postižemo više zajedničkim snagama

Partnerstvo sa sličnim i različitim pojedincima, kompanijama i organizacijama bilo je oduvek deo naše poslovne filozofije.

Formiramo timove u koje uključujemo različite pojedince – naše zaposlene jer oni najbolje znaju ono što rade, ali i partnere – pojedince i kompanije i stručnjake iz različitih oblasti i tako stvaramo inovativna rešenja

Našoj inovativnosti značajno su doprineli

 • null

  Drew Handerson

 • null

  Jan Arro

 • null

  Denis Kirby

 • null

  Peter Dyck

 • null

  Detlev Michaelsen

 • null

  Mashashi Yamanaka

Želite da postanete naš potencijalni partner?

Tragamo za novim preduzetnicima, kompanijama, partnerima, sa kojima zajedno razmišljamo i otkrivamo nova rešenja koja imaju pozitivan uticaj.