STEJKHOLDERI

Zajedno do uspeha i održivosti

U Bosisu imamo različite stejkholdere koji su bitni za naš uspeh. Smatramo da je bliska saradnja i komunikacija sa našim stejkholderima deo naših svakodnevnih aktivnosti. Cenimo dijalog sa svim stejkholderima bez obzira na njihove stavove i želimo da se povežemo sa njima na konstruktivan način i sa dugoročnim uticajem.

Naša posvećenost saradnji sa stejkholderima počinje od redovnih sastanaka i razgovora sa njima do organizovanja različitih aktivnosti kojima zajedno utičemo na prevazlaženje izazova na lokalnom nivou. Na globalnom nivou uključeni smo u Globalni sporazum UN kao i u Evropsku alijansu za praksu (Eafa).

Stejkholderi Bosisa su pojedinci, grupe i organizacije koje su direktno ili indirektno povezane i utiču na Bosis, kao i oni pojedinci, grupe i organizacije na koje Bosis utiče, a zajedno ostavrujemo pozitivan uticaj na ekološka, društvena i druga pitanja.

Naši glavni stejkholderi i primeri saradnje su:

 • Klijenti

  sa kojima ostvarujemo saradnju kroz stalne posete, posvećenost naših timova koji sarađuju sa njima i obezbeđivanje dodatnih vrednosti

 •  Zaposleni i njihovi predstavnici

  dobijaju priliku da iskažu svoje mišljenje kroz upitnike za merenje zadovoljstava i lojalnosti, Savet zaposlenih, redovne sastanke menadžmenta i zaposlenih, planove razvoja, liniju za etičko poslovanje i žalbe zaposlenih.

 •  Potencijalni investitori

  međusobni razgovori i pružanje transparentnih informacija o Bosisu.

 •  Poslovni partneri, dobavljači i učesnici na tržištu

  međusobno deljenje znanja kroz zajedničke treninge i sastanke, uključivanje naših partnera i dobavljača u društveno odgovorne aktivnosti.

 •  Lokalni, nacionalni i međunarodni predstavnici zakona

  redovni sastanci radi usklađivanja sistema našeg poslovanja sa zakonom, podnošenje izveštaja i otvorena saradnja sa svim predstavnicima zakona.

 •  Mediji, zainteresovane grupe, lokalna zajednica i šira javnost

  redovno i transparentno informisanje javnosti o aktivnostima Bosisa i komunikacija putem društvenih mreža.

Saradnja sa stejkholderima

EKSPERTIZA Mi želimo da naše znanje podelimo sa našim stejkholderima.
INTEGRITET/POŠTENJE Mi delujemo i poslujemo transparentno i pošteno
STVARANJE VREDNOSTI Mi želimo da stvorimo vrednosti za naše stejkholdere i da izgradimo dugoročna partnerstva koja će imati obostranu vrednost
DOSTUPNOST Otvoreni smo za dijalog i odgovaramo na povratne informacije blagovremeno
SARADNJA Mi verujemo u saradnju i zasnivamo naše angažovanje na iskrenom dijalogu- mi se angažujemo, slušamo i delujemo

Želimo da čujemo vaše mišljenje

Glas stejkholdera

Učestvujte i Vi

Istraživanje potreba lokalne zajednice