Pouzdani dobavljači – lojalni klijenti

Bosis ostvaruje partnerstva sa svojim dobavljačima i uključuje ih u sve faze razvoja i izrade proizvoda i odgovora na potrebe i zahteve svojih klijenata. Pored ovoga, Bosis se trudi da promoviše etičnost, kvalitet, zaštitu životne sredine, bezbednost i zdravlje na radu, odgovorno poslovanje  i posvećenost održivosti među svojim dobavljačima i bira one koji dele iste vrednosti i spremni su na saradnju.

Otvoreni smo za saradnju sa novim dobavljačima – budućim partnerima.

Spremni smo da testiramo nove tehnologije, materijale, proizvode i usluge.

Put ka partnerstvu

Naš put ka partnerstvu sa našim dobavljačima je se temelji na dogovoru i dijalogu koji su povoljni za obe strane i podrazumeva deljenje istih vrednosti i standarda, uključivanje  u naš lanac nabavki i obezbeđenje najboljeg za naše klijente.

Upis u bazu dobavljača - Inicijalni kriterijumi

Kako bismo vas uvrstili u naše potencijalne dobavljače, potrebno je da se upišete u bazu naših potencijalnih dobavljača popunjavanjem i zadovoljavanjem naših incijalnih kriterijuma za odabir dobavljača. Inicijalni kriterijumi su obavezujući i nisu predmet pregovaranja.

Upitnik za dobavljače

Zajednički ciljevi su nam važni i trudimo se da sa svojim partnerima delimo iste vrednosti kada su u pitanju kvalitet, bezbednost i zdravlje na radu, uslovi rada i posvećenost odgovornom poslovanju i održivosti.

Eksterne provere

Manji rizik u lancu snabdevanja

Sprovodimo eksterne provere kod Vas kako bismo osigurali visoke standarde kvaliteta, etičnosti i održivosti, a sve u cilju zadovoljstva naših klijenata.Tokom eksternih provera, naši angažovani stručnjaci proveravaju usklađenost Vašeg poslovanja sa

  • našim principima ponašanja za dobavljače
  • standarom kvaliteta
  • primenom dobre prakse

Takođe, kroz pregled dokumentacije i razgovore sa Vašim zaposlenima, oni potvrđuju verodostojnost podataka dostavljenih u upitniku za dobavljače.

Nakon završene eksterne provere kroz dijalog sa Vama, definišemo predloge za unapređenja.

Zajedničkim snagama osnažujemo i poboljašavamo proizvode i naš lanac snabdevanja.

Zakazivanje sastanka

Ako želite da se vidite sa predstavnicima naše kompanije i prodiskutujete o potencijalnoj saradnji, molimo Vas da popunite online zahtev.

Žalbe

Popunjavanjem formulara za žalbe možete prijaviti sve vaše žalbe koje se odnose na nepoštovanje Kodeksa etičkog i profesionalnog ponašanja zaposlenih. Sve prijave istražićemo na diskretan način i preduzeti aktivnosti kako se neželjene situacije više ne bi ponavljale.
Za naše proizvode uvek biramo visokokvalitetne materijale koji ispunjavaju sve zahteve standarda, a u isto vreme potiču iz odgovornih i održivih izvora.

Saznajte više o materijalima koje koristimo u proizvodnji ambalaže i postanite naš dobavljač.

Materijali
Kako bismo postojećim i potencijalnim dobavljačima pomogli da na najbolji način ostvare saradnju sa nama, pripremili smo odgovore na pitanja koja smo tokom godina našeg poslovanja najčešće dobijali od naših dobavljača.
Pogledajte FAQ Pogledajte FAQ