Asistent podrške klijentima

Program Nova karijera

Šta radi

 • Razvija i održava dobre odnose sa klijentima
 • Priprema prezentacije i učestvuje u pripremi posete klijentima
 • Pravovremeno realizuje porudžbine i u skladu sa predviđenim rokovima
 • Ažurira bazu klijenta
 • Vodi tačnu evidenciju o svim kalkulacijama, prodajnim aktivnostima i izveštajima dodeljenih klijenata.
 • Efikasno i profesionalno rešava reklamacije klijenata

Nivo ovlašćenja – odgovoran/a šefu podrške klijentima

Status – dodeljeno mentorstvo – izvršilac početnik

Vrsta zaposlenja – dugoročno

 • Ugovor na određeno vreme
 • Ugovor na neodređeno vreme nakon 2 godine rada

Sredstva za rad

 • računar
 • štampač
 • telefon
Lokacija i radno vreme

Lokacija – Kancelarija 85%, službeni put 5%, pogon 10%

Radno vreme – ponedeljak,utorak,četvrtak 8-16h, sreda 8-17h, petak 8-15h

Odmor – u toku rada 30min, dnevni 12 časova, nedeljni 1 dan, godišnji 20 dana.

Obrazovanje

 • VI ili VII stepen stručne spreme
 • smer ekonomski, pravni, filološki, FON
Znanja
 • prodaja i marketing
 • odnosi sa kupcima
 • administracija
 • poslovna komunikacija
 • rad na računaru
 • Outlook, MS Office Paket (Word, Excel, Power Point), ERP Pantheon, CRM
 • engleski jezik nivo B2
Radno iskustvo
 • Nije potrebno
Ličnost
 • Profesionalizam i odgovornost
 • Svest o zdravlju i bezbednosti
 • Orijentisanost ka klijentima
 • Usmerenost na detalje
 • Timski rad i komunikacija
 • Posvećenost stalnom učenju
Stručno osposobljavanje

Priprema za rad – potrebna umerena priprema

Trening i obuka – obavezna orijentacija, teoretsko i praktično osposobljavanje za bezbedan rad*, obuka za rad sa autoviljuškarem,interna obuka za rad

*Procena rizika na radnom mestu – nije procenjen povećan rizik
!
Zainteresovanima za ovo radno mesto se dopadaju aktivnosti koje imaju veze sa podacima, detaljima i rutinskim zadacima.
Mogućnost napredovanja
 • Administrator podrške klijentima, Šef podrške klijentima
Motivacioni paket
Verovatnoća
Verovatnoća potrebe za ovim poslom – Srednje visoka

Moguće zapošljavanje na ovom radnom mestu u budućnosti