Upitnik za zaposlene

Svrha ovog upitnika je da se utvrdi stepen zadovoljstva i angažovanosti zaposlenih kao i da se utvrde oblasti u kojima je potrebno poboljšanje i unapređenje u Bosis-u.

Mišljenja iskazana u upitniku su strogo poverljiva.

Ovaj upitnik je anoniman, a ukoliko želite, možete ostaviti i Vaše podatke
Molimo Vas da na skali od 1 do 5 ocenite u kojoj meri se slažete/ne slažete sa sledećim izjavama (1-u potpunosti se ne slažem, 2-ne slažem se, 3-delimično se slažem/ne slažem, 4-slažem se, 5-u potpunosti se slažem)
UPRAVLJANJE BOSIS-OM
ORGANIZACIONA KULTURA
KOMUNIKACIJA
RAZVOJ KARIJERE U BOSIS-U
MOJ NEPOSREDNI RUKOVODILAC
MOJA ULOGA
USLOVI RADA